Nakit iz doba Nemanjića


11. maj 2012. KULTURA – Izvor: FoNet – U Smederevskoj tvrđavi pronađen je jedinstveni primerak srpskog srednjevekovnog zlatnog nakita sa grbom Nemanjića.

Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Smederevu predstavio je danas značajne pronalaske, u okviru konzervacije i prezentacije sakralnog kompleksa u Malom gradu Smederevske tvrđave.

Na konferenciji za novinare predstavljen je par minđuša sa dvoglavim orlom, koji upućuje na lozu Nemanjića i period 14. i 15. veka, kao i keramički pehar iz vremena kasne antike, najverovatnije iz četvrtog veka, što upućuje na drugačije datovanje tog sakralnog kompleksa i drugačiji hronološki raspon.

“Nalaz je naročito značajan. Osim materijalne i istorijske vrednosti je i dobro očuvan, pripada lunolastom tipu naušnica – šuplje livenje, ornamenti odrađeni urezivanjem. Na bočnoj strani, u elipsoidnom krugu nalazi se grb sa dvoglavim orlom, grb Nemanjića. U Smederevskoj tvrđavi ranije je slučajno otkrivena jedna zlatna naušnica”, izjavio je rukovodilac arheoloških istraživanja Dejan Radovanović.

Prema njegovim rečima, “jedini takav par pronađen je u okolini Prilepa”.

“Ovaj par je pripadao osobi visokog vlastelinskog reda, s obzirom na položaj groba u severnoj zoni, van crkve, gde je pronađen pored mlađe osobe ženskog pola i ne možemo da pretpostavimo da je reč o nekome iz porodice Brankovića”, izjavio je Radovanović.