“Ministarstvo privrede krši zakon zbog Železare”


14. septembar 2015. PRIVREDA – Izvor: Agencija Tanjug – Poverenik za informacije Rodoljub Šabić očekuje da ombudsman Saša Jankovića pokrene postupak protiv Ministarstva pirvrede zbog višestrukog kršenja zakona.

Naime, to ministarstvo odbija da Transparentnosti Srbija dostavi Ugovor o upravljanju Železare Smederevo.

Reč je o kopiji Ugovora o pružanju usluga upravljanja i savetovanja, koji je država 21. marta potpisala sa Železarom, HPK Menadžmentom i holandskim HPK Inženjeringom.

Po nalogu poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića od 29. juna, resorno ministarstvo trebalo je da kopiju ugovora dostavi Transprentnost Srbija, uz prethodnu zaštitu podataka o ličnosti.

“Uprkos činjenici da su rešenja Poverenika po Zakonu konačna, obavezujuća i izvršna, Ministarstvo nije postupilo po tom nalogu, niti je to učinilo nakon izrečene dve novčane kazne u ukupnom iznosu od 200.000 dinara”, piše u Šabićevom pismu Jankoviću.

U pismu dostavljenom i medijima, Šabić navodi da Minitarstvo privrede nije postupilo po rešenju ni nakon što je 31. avgusta od Vlada Srbije zatražio da, u skladu sa svojom obavezom iz Zakona, obezbedi izvršenje rešenja Poverenika.

Budući da u radnjama odgovornih u Ministarstvu privrede ima elemenata nekoliko prekršaja kažnjivih po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Poverenik je o tome 27. jula obavestio Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, odnosno Upravni inspektorat, da kao organ nadležan za nadzor nad primenom ovog zakona podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica.

“Nema nikakvih informacija o tome da je ministarstvo, odnosno Inspektorat tim povodom nešto preduzelo”, navedeo je Šabić u pismu Jankoviću.

Po oceni Poverenika, ovakvo postupanje Ministarstva, višestruko suprotno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, je samim tim u suprotnosti i sa elementarnim načelima dobre uprave, zbog čega, nezavisno od postupanja drugih nadležnih organa očekuje pokretanje postupka i preduzimanje mera iz nadležnosti Zaštitnika građana.