Ledolomac “Greben” deluje u Smederevu


28. januar 2017. DRUŠTVO – Izvor: RTS – Ledolomac “Greben” trenutno deluje u Smederevu, a nakon probijanja ledenih površina biće doneta odluka o njegovom daljem angažovanju, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Dva mađarska ledolomca “Jektoro VI” i “Jektoro XI” su probili ledeni čep kod Dalja i trenutno “Jektoro XI” održava probijeni koridor kako bi omogućio nesmetano proticanje leda.

Dva dodatna mađarska ledolomca “Sečenji” i “Jektoro 7” su probili ledeni čep koji je formiran od Surduka do Pupinovog mosta i trenutno probijaju koridor kroz isti, dok je Brod “Bor” kod HE Đerdap 1.

Plovidba je obustavljena na Tisi, Savi i Dunavu, kao i kanalima hidro sisitema Dunav-Tisa-Dunav.