Kriza u Ukrajini zaustavila Železaru?


09. maj 2014. PRIVREDA – Izvor: Agencija Tanjug – Železara Smederevo će zaustaviti proizvodnju najmanje na tri nedelje, jer postoje problemi u dopremanju sirovina iz Ukrajine zbog situacije u toj zemlji, a pauziranje u proizvodnji fabrika će iskoristiti za planirani remont, rekao je danas Tanjugu finansijski direktor tog preduzeća, Bojan Bojković.

Prema njegovim rečima, zaustavljanje i ponovno pokretanje proizvodnje predstavljaju značajan trošak, ali je Vlada Srbije u aprilu, pre tri nedelje, uplatila Železari finansijska sredstva kojima će moći da u potpunosti zatvori finansijsku konstrukciju.

Zaustavljanje proizvodnje neće ugroziti ugovoren proslove, jer je uobičajeno da se pri isporuči čeličnih proizvoda određuju širi rokovi, kaže Bojković, precizirajući da najveći plasman imaju na tržište Italije, gde isporučuju toplo valjane trake, ali da termini isporuke nisu precizirani.

Železara, prema njegovim rečima, ima zainteresovane kupce za 2,5 puta više čeličnih proizvoda nego što može da proizvede, tako da za budući plasman uopšte ne brinu.

Skupština i menadžment Železare su juče saopštili da će fabrika na kratko obustaviti proizvodnju zbog prilagođavanja obima i dinamike proizvodnje novonastalim uslovima u regionu iz koga fabrika nabavlja sirovine, kao i zbog obnavljanja do sada korišćenih kreditnih linija tokom 2013 i početkom 2014. godine, kao i zbog minimiziranja troškova.

U saopštenju je navedeno da će se u periodu obustave proizvodnje,pristupiti planiranim remontnim aktivnostima, u pogonima glavnog proizvodnog toka i da se očekuje nastavak poslovanja u tekućoj godini u uslovima sličnim prethodnoj poslovnoj godini.