Krediti za poljoprivrednike


18. mart 2013. PRIVREDA – Dirktor Fonda za razvoj poljoprivrede u Smederevu Jovica Vujović i regionalni direktor Banke „Inteza“ Bojan Branković, potpisali su Ugovor o zajedničkom ulaganju za dugoročne i kratkoročne kredite namenjene poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije Grada Smederevo.

Rok otplate dugoročnih kredita je 36 meseci, podeljen na šest rata na svakih šest meseci, a iznos kredita može biti od 400.000 dinara do 1.200.000 dinara.

Kamatu za prvu i drugu ratu subvencionisaće u celosti Fond za razvoj poljoprivrede u Smederevu.

Krediti su dinarski, a za njih mogu da konkurišu sva registrovana poljoprivredna domaćinstva sa teritorije grada.

Sredstva od dugoročnih kredita poljoprivrednici mogu da iskoriste za osnovna sredstva, matična stada, kupovinu zemljišta ili objekata namenjenih za poljoprivredu.

Što se tiče kratkoročnih kredita, namenjeni iznosi se kreću od 100 do 400 hiljada dinara, a rok otplate je dvanaest meseci.

Kratkoročni krediti su takođe dinarski, za koje će poljoprivredni proizvođači plaćati kamatu od 5 odsto, a razliku u kamati preko 5 odsto subvencionisaće smederevski Fond za razvoj poljoprivrede.

Ova sredstva mogu biti iskorišćena za sezonske radove, kupovinu repromaterijala, obnavljanje i popravku mehanizacije.

Konkurs za kredit otvoren je danom potpisivanja ugovora i trajaće do kraja godine.

Zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu da podnesu zahtev za kredit u Banci „Inteza“ u Smederevu, a više informacija mogu se obratiti Fondu za razvoj poljoprivrede u Smederevu.

Izvor: smederevo.org.rs