Konkurs za direktore JP: Neispravno čak 60 prijava


01. oktobar 2013. DRUŠTVO – Na konkurs za direktore deset gradskih preduzeća stigle su 74 prijave, što je više od sedam pretendenata na svaku fotelju. Međutim, ono što jeste neprijatno iznenadilo i komisiju za odabir kandidata je činjenica da čak 60 prijava nije ispravno! Konkurs za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad, u skladu sa novim zakonom, završen je još 30. jula.

– Ispravnu dokumentaciju, koja se tražila po konkursu, ima samo 14 kandidata, što znači da je ostalih 60 „promašilo temu“, neki i višestruko, jer su konkurisali na više mesta. Mnogi nemaju dovoljno radnog iskustva na rukovodećem položaju ili nisu dostavili potvrdu da ga imaju, većini nedostaju potvrde da nisu osuđivani, a neki nisu podneli ni obavezno lekarsko uverenje – kaže Olga Svilar, predsednica gradske Komisije za izbor direktora, objašnjavajući da ti kandidati neće ući u proceduru, jer konkurs ne poznaje mogućnost naknadne dostave dokumentacije.

Neblagovremene, nerazumljive i prijave kod kojih nisu priloženi svi potrebni dokazi, komisija odbacuje zaključkom protiv kojeg nije dopuštena žalba…

Inače, najviše interesovanja bilo je za mesto prvog čoveka Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju – 11 prijava, dok ih je po deset stiglo za direktore Sportskog centra, Gradske stambene agencije i Parking servisa. Kandidati za rukovođenje Direkcijom za izgradnju, „Pijacama“ i Televizijom Smederevo nemaju konkurenciju – jer je za ove firme samo po jedan kandidat dostavio valjanu dokumentaciju – a izgleda da niko neće u JKP „Zelenilo i groblja“, za koje nijedna prijava nije u skladu sa konkursom.

Ovakav razvoj događaja, međutim, neki tumače kratkim rokom za prijavljivanje, od samo 15 dana, a neki namerom da konkurs bude poništen. Jer, kažu, nova vladajuća većina još nije ustanovljena, pa nije ni mogla da međusobno „podeli“ preduzeća. Iako se to nikako ne uklapa u najavljenu departizaciju funkcija, navodno, njihovi kandidati nisu znali gde bi trebalo da se prijave…

Izvor: smederevo.org.rs