Komunalno platilo 30 miliona dinara odštete privatnoj firmi


18. jul 2017. DRUŠTVO – Izvor: Novi magazin – Na osnovu presude Apelacionog suda, JKP “Komunalne službe” u Požarevcu isplatilo je 30,7 miliona dinara privatnom preduzeću “SAD-Igma” na ime naknade štete za degradiranje parcela oko deponije građevinskog otpada u blizini Novog groblja, preneli su lokalni mediji.

Ranije je direktor tog javno-komunalnog preduzeća Slobodan Jović izjavio da je presuda Apelacionog suda “neshvatljiva, ali obavezujuća”.

“Mi nemamo kamione za prevoženje šuta, već smo samo izvođači radova”, kazao je Jović lokalnim medijima.

Preduzeće “SAD-Igma” obavezalo se da neće imati daljih potraživanja prema JKP “Komunalne službe” i da povlači predlog za izvršenje kako bi se postupak okončao.

Zaključkom opštinskog izvršnog organa Požarevca iz 2003. godine, određene su parcele na gradskom brdu za odlaganje građevinskog šuta a komunalne službe zadužene su za održavanje deponije.

Po navodima lokalnih medija, komunalne službe su i tokom sudskog postupka odlagale smeće na toj deponiji.