Kompanija “Ju-Es stil Srbija” promenila ime u “Železara Smederevo d.o.o. Smederevo”


06. februar 2012. PRIVREDA – Izvor: Tanjug – Kompanija “Ju-Es stil Srbija” promenila je poslovno ime i od danas se zove Privredno društvo za proizvodnju i preradu čelika “Železara Smederevo d.o.o. Smederevo”.

Skupština grada Smedereva danas je dala jednoglasnu saglasnost da se ime grada može upotrebiti u novom nazivu Železare.

Na sednici je donet i zaključak da se formira radna grupa sa zadatkom da sačini popis nepokretne imovine, čiji je korisnik Železara, a koja je od značaja za grad Smederevo i da uputi Vladi Srbije dopis sa zahtevom da se ona bez naknade prenesu na korišćenje gradu Smederevu.

Radna grupa biće sastavljena od predstavnika odborničkih grupa, Gradskog javnog pravobranilaštva, načelnika nadležnih odeljenja Gradske uprave i Direkcije za izgradnju.