Ko najviše duguje javnom komunalnom preduzeću “Čistoća”


19. novembar 2015. DRUŠTVO – Izvor: Agencija Beta – Javnom komunalnom preduzeću “Čistoća” iz Smedereva građani, privreda i zanatlije duguju 140 miliona dinara.

Građani su na vrhu liste sa dugom od 91 miliona dinara, preduzeća u restruktuiranju duguju 29 miliona, zanatlije 12,1 miliona dinara.

“U avgustu 2012. gradsko veće, kojim predsedava gradonačelnica Jasna Avramović, donelo je odluku a Skupština usvojila, da se dužnicima ne iznosi smeće, ali je ubrzo odluka ukinuta jer dužnici nisu reagovali u procentu koji smo očekivali”, rekao je zamenik direktora “Čistoće” Predrag Disić.

On je dodao da je tada uz kontejner za iznošenje smeća išao i službenik sa spiskom dužnika, i odlučivao ko ne ispunjava uslov za pražnjenje kanti za smeće.

“Odluka je bila na snazi oko tri meseca i ukinuta je jer nije bilo očekivanog efekta, ali nisu bila retka domaćinstva koja su, čuvši za odluku, tada prestala da plaćaju iznošenje smeća”, objasnio je Disić.

Iako Disić nije naveo, građani su se žalili da im se i posle ukidanja odluke iz 2012., smeće ne iznosi, a dug uvećava.

Rukovodstvo Javnog komunalnog preduzeća Čistoća utužio je ove sedmice fizička lica za 3.584.293 dinara i pravna za 3.690, 116 dinara.

Utuženja su na sudu, koji zatrpan predmetima neće stići ove godine da reaguje na utuženja

Koristite Facebook da komentarišete ovu vest