Katarina komerc


Preduzeće Katarina Komerc je osnovano 2002 godine,u vlasništvu je porodice Jovanović.

Sedište firme je u Smederevu, u Republici Srbiji.

Firma se bavi proizvodnjom, pakovanjem, otkupom i distribucijom voća i povrća, kako za domaće tako i za strano tržište.

Katarina Komerc poseduje hladnjače kapaciteta 500 tona, u kojima se skladišti roba različitog asortimana, koja je stalno prisutna u prodaji .

Poseduje i sopstveni vozni park koji u svakom trenutku omogućava da roba na vreme stigne do kupaca.