Ju-Es stil kao primer


Sreda, 09. novembar 2011. PRIVREDA – Sada i u Srbiji jasno vidimo da smo se našli u vlasti krupnog kapitala

Rukovodstvo američke kompanije Ju-Es stil ovih dana je javno izrazilo nezadovoljstvo poslovanjem u Srbiji, pa je u Smederevu zavladao strah da bi moglo doći do zatvaranja fabrike i otpuštanja zaposlenih. U razgovoru za ,,Politiku” (4. novembra) jedan radnik priznaje da ga je strah da razmišlja o tome i dodaje: „Ako bi se ponovila otpuštanja kao pre pet-šest godina, moja deca bi ostala gladna i na ulici”. U potpunosti možemo razumeti opravdan strah zaposlenih u železari i znamo da njihove konkretne muke neće olakšati rasprava o suštini problema, ali neophodno je ukazati da je sve ovo što nam se događa očekivana posledica višegodišnje pogrešne ekonomske politike, te da ukoliko se sa takvom politikom nastavi naše muke možemo privremeno ublažiti ali one će kasnije biti sve veće i veće. Ključno pitanje jeste zašto smo dospeli u situaciju u kojoj nemamo dobra rešenja i stalno moramo da se opredeljujemo između loših i katastrofalnih.

U Srbiji se u poslednjih deset godina realizuje neoliberalni program ekonomskih promena koji je pre svega u interesu krupnog kapitala i svetske oligarhije koji vodi brzom urušavanju ionako slabašne srpske privrede. Ovim programom Srbiju je trebalo lišiti vlasništva nad resursima kojima raspolaže i dovesti je u takvu dužničku zavisnost da bude bespogovorni poslušnik moćnih i bogatih.Gde vodi ovakva ekonomska politika najbolje ilustruje sadašnja slika urušene i prezadužene srpske privrede sa ogromnim brojem nezaposlenih, a i primer sa Ju-Es stilom to ilustruje.

Podsetimo se da je prodaja Sartida izvršena u vreme vanrednog stanja (mart 2003), direktnom pogodbom (bez javnog nadmetanja) za 23 miliona dolara, a dotadašnje velike dugove je na sebe preuzela država (tačnije građani Srbije). Za ovaj iznos Ju-Es stil je dobio kompletnu Novu železaru koja se prostire na 300 hektara zemljišta, Staru železaru na obali Dunava, Smederevsku luku, slobodnu carinsku zonu površine od više od 20 hektara, Fabriku belih limova u Šapcu (samo za njenu izgradnju je uloženo 150 miliona dolara) i još mnogo toga. Između ostalog, i FK Sartid čiji je stadion ubrzo Ju-Es stil stavio na javnu prodaju po početnoj ceni od 36 miliona dolara.

I sada, na saopštenje rukovodstva Ju-Es stila da je nezadovoljno poslovanjem u Srbiji, lokalna samouprava i vlada izjavljuju da će učiniti sve kako bi se nastavilo poslovanje u Smederevu. Velika je zabluda da pohlepa krupnog kapitala ima bilo kakve granice i da ona može biti zadovoljena. Ju-Es stilu nije bilo dovoljno što je dobio „pola grada za malo para” (kako je u vreme prodaje glasio naslov u jednom listu) i, posle otpuštanja 3.000 zaposlenih, sada traži dodatne povlastice kako i preostalih 5.000 radnika ne bi ostali bez posla.

Već je obelodanjeno da će kao prva mera Ju-Es stilu biti omogućeno da plaća simbolične iznose taksa (za korišćenje obale Dunava 0,5 odsto, a za ekologiju 2,5 odsto umesto propisanih 100 odsto). Nije teško zaključiti da će se kasnije tražiti beneficirane – niže cene za utrošenu električnu energiju (koje su ionako niske i zbog kojih se godinama raubuje EPS i dovodi u beznadežno stanje kako bi za „male pare” bio prodat nekoj inostranoj kompaniji).

Čemu sve to vodi pisao sam ranije (,,Politika”, ,,Cena gostoljubivosti“, 19. aprila2010) navodeći primer Meksika (čija je privreda bila uništena nametnutim neoliberalnim programom ekonomskih reformi), te je bio prisiljen da američkim kompanijama garantuje izuzetne uslove investiranja. Investicije su usmeravane u takozvane makiladore (maquiladoras), odnosno lanac američkih preduzeća izgrađenih duž granice sa SAD. Ta preduzeća su eksteritorijalna, oslobođena su plaćanja poreza u meksički budžet.

Sada i u Srbiji jasno vidimo da smo se našli u vlasti krupnog kapitala i da, iz dana u dan, sve veći broj građana propada u provalijuiz koje se ne vidi izlaz. Zbog toga je neophodno da shvatimo uzroke koji su nas gurnuli u provaliju kako bismo bili u stanju da preduzmemo efikasne akcije kojima bi se iz nje mukotrpno ali polako izvlačili.

Redovni profesor univerziteta
Jovan B. Dušanić

Izvor: Politika