Još uvek ne odustajemo od telefoniranja tokom vožnje


31. jul 2013. DRUŠTVO – Veliki broj vozača u Srbiji krši zakon i koristi mobilni telefon tokom vožnje. Bluetooth i handsfree uređaji retkost. Puno vozača zabrinuto da bi mogli biti žrtve udesa usled nepažnje drugih vozača koji razgovaraju telefonom. Malo kažnjenih zbog ovog prekršaja ali većina smatra da je kazna od 5.000 dinara adekvatna.

Korišćenje mobilnih telefona za vreme vožnje je, pored toga što je protivzakonito, takođe i veoma opasno. Imajući u vidu ovu lošu naviku Agencija za bezbednost saobraćaja i sajt www.polovniautomobili.com sproveli su zajedničko istraživanje kako bi se ispitali stavovi vozača na tu temu. U njemu je za šest dana učestvovalo oko 4000 ispitanika.

Na osnovu dobijenih podataka utvrđeno je da se svega 35% ispitanika drži principa da nije bezbedno i dozvoljeno koristiti telefon tokom vožnje pa ih zbog toga i ne koriste u tim momentima. Sa druge strane, 65% ispitanih koristi telefone, bilo da je reč telefoniranju, kucanju sms poruka ili i jedno i drugo. Međutim, i tu ima razlike pa tako 36% njih koristi mobilne samo za razgovor ali ne kuca poruke, dok 27% ispitanika koristi sve osnovne funkcije telefona tokom vožnje (razgovor i sms).

Ono što predstavlja rizik u saobraćaju je to što tek mali broj ispitanika koristi neke pomoćne uređaje za telefoniranje dok većina to čini tako što telefon drže u ruci prislonjen na uvo. Bluetooth slušalice koristi svega 6% ispitanih koji su odgovorili da telefoniraju tokom vožnje a handsfree uređaj 8%.

Kada neko drugi inicira poziv njih 23% je reklo da provere ko ih zove bez obzira da li im je moblini u vidnom polju ili ne. 42% njih to urade samo ako im je mobilni u vidnom polju. Kako je ranije rečeno, 35% odgovorilo je da ne koristi mobilni tokom vožnje.

Skoro polovina ispitanika je reklo da nikada nije bilo u rizičnoj situaciji u saobraćaju iz razloga što su koristili mobilni telefon tokom vožnje. Tek svaki stoti ispitanik je rekao da jeste. 47% onih koji telefoniraju tokom vožnje smatra da je to nebezbedno ali od te navike ipak ne odustaju.

Ono što je zanimljivo jeste da je 76% vozača reklo da su zabrinuti da bi mogli biti žrtve udesa usled nepažnje drugih vozača koji razgovaraju telefonom.

Na pitanje da li su do sada bili kažnjavani zbog korišćenja mobilnih telefona za vreme vožnje, tek oko 7% ispitanika reklo da jeste jednom ili više puta. Najviše njih, oko 58% od svih ispitanih nije još imalo ovo iskustvo.

Najveći broj vozača, njih oko 43%, smatra da je kazna od 5.000 dinara adekvatna za ovaj prekršaj. 26% njih smatra da je kazna visoka, a 31% da je niska.

Interesantni su i stavovi vozača prema drugim vozačima koji koriste mobilni telefon tokom vožnje. Na pitanje „Da li vas nervira kada drugi vozači telefoniraju tokom vožnje i time ugrožavaju ostale učesnike u saobraćaju?” gotovo polovina ispitanika (48%) je reklo da ih nerviraju ukoliko ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju. Trećina ispitanika (33%) kaže da ih ovakvo ponašanje uvek nervira dok je 12% ispitanika reklo da ih ovo ne nervira jer se i sami tako ponašaju. Najmanji broj (7%) je rekao da ih to uopšte ne nervira.