Još 5 montažnih kuća za izbegla i raseljena lica


Juče je u Smederevu potpisan ugovor o donaciji građevinskog materijala sa 24 odabrana korisnika pomoći, u sklopu EU projekta “Podrška izbeglim i interno raseljenim licima  u Srbiji”.

Donacija Evropske unije za ovaj projekat je 968,543.52 evra, dok grad Smederevo učestvuje sa 63,500.00 evra. Realizaciju ovog projekta je u februaru prošle godine započela nemačka nevladina organizacija HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. u saradnji sa Komesarijatom za izbglice Republike Srbije.

Korisnike donacije izabrala je Komisija koju su činili predstavnici Komesarijata za izbeglice RS, grada Smedereva, UNHCR-a  i HELP-a. Korisnici sa kojima je potpisan ugovor dobijaju građevinski materijal ukupne vrednosti od 90,000.00 evra za rekonstrukciju ili završetak započetog objekta čime će se omogućiti bolji životni uslovi za 24 porodice izbeglih i interno raseljenih lica i lokalnog socijalno ugroženog stanovništva sa teritorije grada Smedereva. Jedan od uslova definisanih ugovorom jeste da su korisnici donacije EU biti u obavezi da ugrade građevinski materijal u roku od 90 dana od prijema materijala.

U okviru istog projekta Evropska unija u Smederevu donira i 5 montažnih kuća socijalno ugroženim i interno raseljenim licima u ukupnoj vrednosti od 80,000.00 evra. U ime grada Smedereva potpisivanju su prisustvovali pomoćnik gradonačelnika za lokalnu samoupravu, Bojan Teofilović i dr Vesna Jeremić Dragojević, član Gradskog veća za socijalnu zaštitu.