Japanske knjige u Narodnoj biblioteci Smederevo


02. mart 2012. KULTURA – Narodna biblioteka Smederevo je jedna od 39 evropskih biblioteka koje su na poslednjem konkursu Nipon fondacije odabrane da prime izuzetno vrednu donaciju preko programa Čitajte o Japanu – 100 knjiga za razumevanje savremenog Japana (Read Japan – 100 Books for Understanding Contemporary Japan). Knjige su na engleskom jeziku, pokrivaju pet oblasti znanja (politika i međunarodni odnosi, ekonomija i biznis, društvo i kultura, književnost i umetnosti, istorija), a njihov izbor je sačinila posebna komisija sastavljena od japanskih i svetskih stručnjaka za pomenute kategorije.

Nipon fondacija (The Nippon Foundation) je osnovana 1962. godine kao neprofitna filantropske organizacija. Kao što i dolikuje organizaciji osnovanoj u Japanu, ostrvskoj zemlji, njeni napori u prvim godinama delovanja bili su usmereni uglavnom na pomorstvo i podršku japanskoj brodogradnji. Sa rastom ekonomske moći i sveukupnog prosperiteta Japana, Nipon fondacija je počela da širi svoju delatnost na oblasti kao što su obrazovanje, socijalna zaštita i javno zdravlje, kako u Japanu tako i u zemljama širom sveta. Zajedno sa više od 20 partnerskih organizacija u Japanu i svetu, ona finansira i pomaže aktivnosti koje imaju za cilj stvaranje mirnog i prosperitetnog globalnog društva.
Čitajte o Japanu je jedan od kulturnih programa ove fondacije koji ima za cilj da japanske knjige, kroz partnerstvo sa bibliotekama, izdavačima, autorima i prevodiocima, učini dostupnim stranoj publici. Program se realizuje kroz donacije knjiga, podršku prevođenju japanske literature i obuku prevodilaca. Za program doniranja knjiga o savremenom Japanu mogu konkurisati univerzitetske biblioteke i javne biblioteke čije usluge koriste naučnici i studenti, biblioteke koje rade u sastavu istraživačkih organizacije i nezavisni istraživački centri.

Program Čitajte o Japanu – 100 knjiga za razumevanje savremenog Japana ima za cilj da omogući direktan uvid u izvornu literaturu koja se bavi temama starog i modernog Japana, pomogne u izučavanju različitih aspekata njegove istorije i sadašnjosti, poboljša interkulturalno razumevanje i, obezbeđujući kvalitetne knjige na engleskom jeziku, za čiji kvalitet garantuju japanski i svetski stručnjaci, naučnici i diplomate koji su učestvovali u njihovom izboru, ponudi nove uglove za posmatranje ne samo Japana, već i čitave Istočne Azije koja se danas nalazi u jednom od epicentara globalnih kretanja u domenima biznisa i politike.
Među naslovima koji su ušli u ovaj izbor nalaze se i sledeći: Japan in the 21st Century: Environment, Economy, and Society; 21st-Century Japanese Management; Bushido: the Soul of Japan; Japanese Society; Loving the Machine: the Art and Science of Japanese Robots; Anime: From Akira to Howl’s Moving Castle: Experiencing Contemporary Japanese Animation; The Columbia Anthology of Modern Japanese Literature: from 1945 to the Present; Contemporary Japanese Film; Dreamland Japan: Writings on Modern Manga; Contemporary Japanese Literature: An Anthology of Fiction, Film, and Other Writing Since 1945; Japanese Women Writers: Twentieth Century Short Fiction; Kabuki: Baroque Fusion of the Arts; Manga: Sixty Years of Japanese Comics; Tale of Genji; The Making of Modern Japan.
Donirane knjige nalaze se na Odeljenju strane knjige smederevske biblioteke i dostupne su korisnicima.