Izložba Nakit – skriveno značenje


08. april 2014. KULTURA – Muzej u Smederevu ove godine obeležava 64 godina od svog osnivanja. Povodom ovog značajnog dana u saradnji sa Vojvođanskim muzejom predstavljamo Vam izložbu Nakit – skriveno značenje autorki mr Lidije Balj i mr Tijane Stanković-Pešterac, kustoskinja Vojvođanskog muzeja. Svečano otvaranje izložbe biće u Muzeju u Smederevu u sredu 16. aprila 2014. u 13 časova. Izložba će biti otvorena do 31. maja. Ulaz je slobodan.

Izložba pod nazivom Nakit – skriveno značenje je osmišljena tako da na inovativan način predstavi najzanimljivije primerke nakita iz arheoloških zbirki Muzeja Vojvodine. Polazeći od stanovišta interpretativne arheologije, nakit je analiziran i prikazan kroz različita značenja o kojima nam svedoči. Upotrebom multimedijalnih i interaktivnih sadržaja omogućen je savremen pristup u interpretaciji muzejskog nasleđa.

Izložba se sastoji od tri dela: arheološkog, umetničkog i participativnog. Centralni je Arheološki segment koji se sastoji od šest tematskih celina u okviru kojih se nakit posmatra: kao oznaka identiteta, kao statusni simbol, nakit koji nosi apotropejsko značenje i upotrebljava se kao amajlija, zatim kao verski simbol, kao materijalna vrednost i kao zanatski proizvod.

Drugi segment izložbe, pod nazivom Nakit kao inspiracija nastao je sa željom da nakit iz arheoloških zbirki posluži kao inspiracija savremenim umetnicima. Na taj način je drevni nakit dobio svoju savremenu umetničku interpretaciju, a umetnici priliku da daju svoje viđenje nakita iz prošlosti.

Treći segment izložbe, pod nazivom Nakit kao uspomena, je participativnog karaktera. Osmišljen je sa željom da omogući publici da učestvuje u stvaranju izložbe. Primerci nakita koji su vezani za neku ličnu priču posetilaca doprineli su drugačijem predstavljanju nakita, dajući mu intimnu notu i značenje uspomena. Na ovaj način je pažnja usmerena i na sentimentalnu vrednost predmeta koja je, kako se pokazalo, izuzetno važna, a koja nam u interpretaciji arheoloških nalaza gotovo uvek izmiče.