Izgradnja rafinerije magnet za nove investitore


07. oktobar 2011. PRIVREDA – Izvor: Danas – Gradonačelnik Smedereva Predrag Umičević doneo je rešenje o davanju građevinskog zemljišta u zakup za izgradnju rafinerije nafte na teritoriji tog grada.

Ugovor o zakupu biće zaključen ukoliko odbornici Skupštine grada daju saglasnost na tekst ugovora. Umičević je na jučerašnjoj konferenciji za novinare objavio da je doneo rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u zakup kompaniji Komiko oil na period od 99 godina. Građevinsko zemljište daje se u zakup radi izgradnje rafinerije za preradu sirove nafte i proizvodnju kvalitetnih naftnih proizvoda. Zakupninu u iznosu od 652 miliona dinara, zakupac je dužan da uplati gradu u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu. Ugovor o zakupu biće zaključen pod uslovom da Skupština grada Smedereva da saglasnost na tekst ugovora, najkasnije u roku od 30 dana od dana konačnosti ugovora.

Skupština grada Smedereva donela je pre dve godine Odluku o davanju u dugoročni zakup na 99 godina neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u državnoj svojini, u industrijskoj zoni u Smederevu, površine od 113 hektara 12 ari 16 metara kvadratnih, za izgradnju rafinerije.

– Usaglašavanjem teksta ugovora, već naredne sedmice, biće otklonjene sve dileme u vezi sa pojedinostima ove faze pregovora oko izgradnje rafinerije u Smederevu, a da li će rafinerija i biti izgrađena ne mogu da kažem – izjavio je Umičević i dodao da nova ponuđena cena od strane investitora predstavlja četvrtinu gradskog budžeta. Govoreći o pozitivnim efektima eventualne izgradnje rafinerije, Umičević je naveo da će, pored sume od 652 miliona dinara za zakup zemljišta, više od 4 miliona evra biti uplaćeno za uređenje gradskog građevinskog zemljišta. Planirano je angažovanje 2.500 ljudi na izgradnji rafinerije i 550 stalno zaposlenih, što će po njegovim rečima, stvoriti bolji poslovni ambijent, ali i obezbediti povećanje gradskog budžeta. Umičević je ocenio „da bi zaključivanje ugovora predstavljalo poruku investitorima da smo grad koji može da prihvati ovako ozbiljnu ponudu i posao“.