Izbeglički kamp se polako prazni


28. oktobar 2011. DRUŠTVO – U Kolektivnom centru za izbegla i interno raseljena lica u Radincu svakim danom je sve više praznih baraka i sve veći broj porodica koje se iseljavaju se iz najvećeg kampa te vrste na Balkanu. Zbog toga, ali i drugih razloga, uprava Kolektivnog centra je počla demontažu dela nekadašnjih radničkih baraka.

U drugi objekat za stanovanje u socijalno zaštićenim uslovima u naselju Kovačićevo, izgradjen sredstvima Evropske unije, useljeno je nedavno 16 porodica izbeglih i raseljenih lica. Desetak porodica, zahvaljujući pomoći medjunarodnih humanitarnih organizacija u gradjevinskom materijalu, ovih dana završava i uskoro će se preseliti u svoje samostalno izgradjene objekte, a nekolicina izbeglih i raseljenih lica rešiće konačno ovih dana stambene probleme koristeći pomoć u robi i novcu. Istovremeno zbog dotrajalosti toplovodnih instalacija, odnosno problema sa grejanjem, nekoliko nekadašnjih radničkih baraka u vlasništvu preduzeća „Rad“ u stečaju, postale su neuslovne, pa se korisnici tog prostora preseljavaju u deo naselja zvani „ORA“. Zbog svega toga uprava Kolektivnog centra u Radincu je prinudjena da počne demontažu i onesposobljavanje tih objekata za dalje stanovanje. Tim više, jer su u ispražnjeni i dotrajali prostor počela da se useljavaju nepoznata lica.

Izvor: Televizija Smederevo