IN MEMORIAM – Gradimir Ničota


28. februar 2013. DRUŠTVO – U 75. godini života preminuo je Gradimir Ničota, nekadašnji predsednik Skupštine opštine Smederevo.

Gradimir Ničota rođen je 20. januara 1938. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Smederevu, a Pravni fakultet u Beogradu 1962. godine. Posle završenog pripravničkog staža, u periodu od 1966. do 1970. godine obavljao je posao sudije tadašnjeg Opštinskog i Okružnog suda. Te godine napušta pravosuđe i zapošljava se u trgovinskoj organizaciji „Metalurgija“, koja se kasnije spaja sa „Ravnim gajem“ u Trgovinsko preduzeće „Dunav“, gde je bio pomoćnik direktora i direktor pravnih i opštih poslova.

Za predsednika Izvršnog saveta Skupštine opštine Smederevo izabran je aprila 1978. godine, na mandat od 4 godine. 1982. godine postaje potpredsednik Skupštine opštine.

Za predsednika Skupštine opštine biva izabran 1984. godine na mandat od dve godine s pravom ponovnog izbora. Ovu mogućnost Gradimir Ničota nije iskoristio, već se vratio pravosuđu i maja 1986. godine, po isteku prvog dvogodišnjeg predsedničkog mandata, odlazi na položaj okružnog javnog tužioca, na kojem ostaje do 2000. godine.
Više puta je bio predsednik Saveta Festivala „Smederevska pesnička jesen“, predsednik upravnog odbora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Smederevu.

Zahvaljujući njegovoj upornosti i predanosti poslu, 1985. godine osnovana je srednja muzička škola „Kosta Manojlović“.

Odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vencem, dobitnik je nagrade oslobođenja Smedereva i najvišeg priznanja Društva konzervatora Jugoslavije.

Iza sebe je ostavio suprugu Ljiljanu i dvoje dece: sina Dušana i ćerku Mariju.
Gradimir Ničota biće sahranjen na Novom groblju u Smederevu u petak 1. marta 2013. godine u 11:30, a komemoracija će biti održana u Skupštinskoj sali Gradske uprave u 9 časova.