GSUS raspisuje konkurs za izlagačku sezonu 2015.


14. april 2014. KULTURA – Gradska galerija savremene umetnosti Smederevo raspisuje konkurs za izlagačku sezonu 2015.

Potrebno je dostaviti:

1. Kontakt (telefon i e-mail adresu)

2. Portfolio

3. Idejnu koncepciju

4. Vizuelnu dokumentaciju (poželjno je da fajl prezentacije sa fotografijama bude u PDF formatu)

5. Tehničku specifikaciju (neophodnu za realizaciju izložbe)

Navedene podatke poslati u elektronskoj formi.

Po potrebi kao dodatni materijal poslati kataloge prethodnih izložbi.

Adresa:

galerija@mus.org.rs

subject: Za umetnički savet Galerije

ili

Muzej u Smederevu (za umetnički savet Galerije),

poštanski fah 126, 11300 Smederevo

Sve informacije se mogu dobiti na:

Galerija 026 614 595

Mr Nataša Radosavljević Kuzmanović, kustos 063 372760

Milan Marković, kustos 064 40 77 170

Konkurs je otvoren do 15. juna 2014. godine.

Spisak prihvaćenih prijava biće objavljen na sajtu www.mus.org.rs/gsus najkasnije 20 dana po završetku konkursa.

Konkursni materijal se ne vraća.