Grejanje građana i u januaru 2013. redovno


17. januar 2013. DRUŠTVO – U Javnom preduzeću za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo saznajemo da su zalihe mazuta na dan 16. januara 2013. godine oko 270 tona.

„Iz Direkcije za robne rezerve smo do sada preuzeli 1200 tona što znači da nam je, prema potpisanom ugovoru, na raspolaganju još 300 tona“ kaže rukovodilac tehničkog sektora u ovom preduzeću Vladimir Kulagić i dodaje: „Prema spoljašnjoj temperaturi i prosečnoj potrošnji za januar mesec, koja se kreće između 30 i 35 tona dnevno, očekujemo da nam postojeće zalihe mazuta sa količinama koje su nam na raspolaganju, pokriju potrebe za narednih 15 do 18 dana“.

Kulagić kaže da će modele dalje nabavke energenta u toku naredne nedelje dogovarati i definisati uz pomoć lokalne samouprave.

Izvor: smederevo.org.rs