Grad Smederevo dobio certifikat NALED-a


28. jun 2012. DRUŠTVO – Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem (Business Friendly Certification) je proces koji promoviše standarde efikasne i transparentne lokalne administracije i omogućava ocenu kvaliteta usluga i informacija koje opštine pružaju investitorima i privrednicima. Certifikacija je namenjena svim opštinama i gradovima u Srbiji koje žele da unaprede uslove za poslovanje u svojim sredinama, privuku nove investicije i podstaknu razvoj lokalne ekonomije.

Standarde povoljnog poslovnog okruženja uvela je 2007. godine Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID). Danas, Program certifikacije podržavaju sve relevantne državne institucije, među kojima i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Izvršno veće Vojvodine i Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR).

Uključujući Smederevo,Užice,Novi Sad,Paraćin i Kruševac, kojima su danas svečano uručeni Certifikati, do sada su kriterijume za certifikaciju ispunili 21 opština/grad.

Grad Smederevo se priključilo ovom Programu,prepoznajući pravi način da uz podršku NALED-a značajno unapredi rad svih segmenata Gradske uprave, koja time u punom značenju postaje “servis građana i privrede” i njihov pouzdan partner u stvaranju uslova za brži ekonomski razvoj.

Nosilac svih aktivnosti u skoro dvogodišnjem radu na ispunjavanju Kriterijuma je bilo Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, uz podršku rukovodstva grada Smedereva,službi Gradske uprave,Javnih preduzeća na čelu sa Direkcijom za izgradnju grada, kao i relevantnih institucija.

Ovaj proces treba da rezultira povećanom konkurentnošću našeg Grada u odnosu na opštine/gradove u regionu unutar i van granica Srbije i pomogne nam u nadmetanju sa konkurentima koji su znatno ranije počeli proces tranzicije i reformi,naročito u aktuelnom vremenu ekonomske krize i usporenog priliva stranih investicija..

Kriterijumi za procenu na kojima se zasniva certifikacija opština su:
1. Strateški plan lokalnog ekonomskog razvoja
2. Posebno odeljenje/kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER)
3. Stalni privredni savet
4. Sistem usluga za dobijanje građevinske dozvole
5. Postojanje analitičke osnove za podršku lokalnoj poslovnoj zajednici i privlačenje investicija
6. Aktivnosti za promociju ulaganja i kvaliteta poslovnog ambijenta u gradu/opštini
7. Kreditna sposobnost i kreditna opravdanost
8. Praćenje dinamike lokalnog tržišta rada i aktivan odnos prema utvrđenom stanju i potrebama
9. Grad/opština razvija partnerstvo javnog i privatnog sektora
10. Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge
11. Transparentna poreska politika i politika naplate taksi kojima se stimuliše ekonomski razvoj
12. Informacione tehnologije

Nakon dodele certifikata, Grad Smederevo dobija paket brendiranog promotivnog materijala uz pravo na korišćenje znaka programa certifikacije, uz intenzivnu medijsku promociju od strane NALED-a i kontakte sa potencijalnim investitorima kroz komunikaciju sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i agencijom SIEPA. Grad je u obavezi da se u roku od dve godine recertifikuje i potvrdi ispunjenost standarda za certifikat,što pretpostavlja kontinuirani rad na daljim unapređenjima rada lokalne samouprave, a naročito u stvaranju dobre poslovne klime .