Grad pomaže trudnicama i porodiljama


04. oktobar 2012. DRUŠTVO – Članovi Gradskog veća utvrdili su danas Predlog odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva.

Ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku pomoć, ostvarivaće trudnice sa utvrđenim najmanje trećim mesecom graviditeta i pod uslovom da ona i njen bračni drug imaju prebivalište na teritoriji grada Smedereva najmanje godinu dana pre stupanja na snagu ove odluke.

Finansijska pomoć trudnicama grada Smedereva isplaćuje se jednokratno u iznosu od 30.000 dinara, a na osnovu primanja po članu domaćinstva. Finansijska pomoć trudnicama, ukoliko dobije saglasnost Skupštine grada, primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.

Pravo na ostvarivanje finansijske pomoći ostvaruju porodilje za svako novorođeno dete, pod uslovom da porodilja u trenutku rođenja deteta ima prebivalište na teritoriji grada Smedereva i da je upisana u birački spisak grada Smedereva. Porodilje koje ispunjavaju uslove ostvarivaće finansijsku pomoć u iznosu od 20.000 dinara. Pored tog iznosa, grad Smederevo obezbeđuje i bebi paket za svako novorođeno dete. Deo odluke koji se odnosi na porodilje, stupa na snagu osmog dana od obajvljivanja u Službenom listu grada Smedereva.

Odluka će biti dostavljena na usvajanje odbornicima Skupštine grada Smedereva na narednoj sednici.