Fitness klub za žene “Corpus”


Corpus ladies fitness u kooperaciji sa renomiranim Reebok Fitness and Sports Art corporation predstavlja jedinstveni, usko specijalizovani klub baziran na radu sa ženama.

Klub je zatvorenog tipa, sa limitiranim brojem članova gde se i ističe naš profesionalizam i posvećenost utemeljen na integritetu i kompetentnosti.

Nalazi se u centru grada.

Lični treninzi:
Lični trener
Korektivna gimnastika
Fitnes za decu
Power Plate

Grupni treninzi:
Mix Taebo
Interval Cardio
Step Aerobic
Step Cardio
Pilates
Intense Cardio