Dunav mami turiste, biće novih pristaništa


18. april 2018. DRUŠTVO – Izvor: Dnevnik – Agencija za upravljanje lukama u saradnji sa Razvojnim programom UN pokrenula je projekat “ Probudi Dunav” kako bi se unapredio i razvio domaći linijski saobraćaj i kruzing na međunarodnim putničkim pristaništvima na Dunavu.

Prema rečima direktora Agencije za upravljanje lukama Srbije Vuka Perovića, ovaj projekat promoviše prirodno i kulturno nasleđe Smedereva, Donjeg Milanovca, Kladova, Golupca, Kostolca i Velikog Gradišta i ogroman potencijal koji se otvara razvojem vodnog saobraćaja i turizma Donjeg Podunavlja, koji će biti ucrtani u turističku mapu Evrope i time se doprineti njihovom razvoju.

Prošle godine je u nautičkoj sezoni bilo skoro 1.000 pristajanja putničkih brodova, što je za pet odsto više nego 2016. godine. Perović ukazuje da je sve više brodova sa jačom kategorizacijom i brojem zvezdica na našim pristaništvima.

– Procenjuje se da bi Srbija mogla da prihoduje nekoliko desetina miliona evra godišnje od domaćih i stranih nautičara, brojnih turista – ističe Perović za “Dnevnik”. – Uz to, kada bi nautički turizam na Dunavu zaživeo u punom sjaju sigureno bi došlo i do ekonomskog razvoja lokalnih samouprava.

On napominje da strategija razvoja vodnog saobraćaja u Srbiji za period od 2015. do 2025. godine predviđa izgradnju 16 putničkih pristaništa za međunarodni saobraćaj.

– U razvoj pristanišne infrastrukture na Dunavu od 2016. godine do danas uloženo je 130 miliona dinara. Tim sredstvima obezbeđena je infrastruktura na šest putničkih pristaništa na Dunavu. Strategija predviđa da se do 2020. godine broj brodova poveća za četiri procenta godišnje, ali se očekuje i veći rast – kaže Perović.

Prilikom izrade projekta “ Probudi Dunav” utvrđeno je da je, iako je Dunav potencijalno najisplativiji saobraćajni pravac s velikim potencijalom, nautički turizam u Srbiji prisutan je u mnogo manjem obimu nego u Evropi. Investicije u nautički turizam imaju veliku izvesnost isplativosti, što potvrđuje činjenica da u ukupnim prihodima od turizma u razvijenim podunavskim zemljama ova vrsta turizma učestvuje i do 30 odsto.