Druga u nizu obuka za predstavnike lokalnih samouprava


29. mart 2012. DRUŠTVO – Danas je započeta dvodnevna radionica na temu “Studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi (CBA) kao alati u upravljanju projektnim ciklusom” , koju u Smederevu organizuje Regionalna razvojna agencija “Braničevo-Podunavlje”, u saradnji sa Programom regionalnog društveno ekonomskog razvoja 2, koji finansira Evropska unija. Inače, ovo je druga, u mini ciklusu radionica, namenjenih zaposlenima u lokalnim samoupravama iz čitavog regiona.

Radionicu je otvorio gradonačelnik Smedereva, Predrag Umičević, naglašavajući važnost ovakvih obuka, naročito u svetlu dobijene kandidature za članstvo u Evropskoj uniji i velikog broja fondova ka kojima smo time dobili pristup. Prva od obuka je održana 21. marta u Požarevcu i tema je bila “Kako napisati uspešan predlog projekta”.