Da li se sećate slučaja radnika DIS-a koji je dobio otkaz zbog odlaska u toalet?


03. septembar 2017. DRUŠTVO – Izvor: BizLife – Ivica Kostić, radnik u DIS-u koji je dobio otkaz zbog odlaska u toalet van pauze, odlukom inspekcije rada biće vraćen na posao.

Kostić je na svojoj Fejsbuk strani objavio odluku Inspektorata za rad u Smederevu da DIS zaposlenog vrati na posao prvog narednog dana po prijemu rešenja. Inspekcija je utvrdila da su „prava zaposlenog očigledno povređena“, čak i u navodnoj povredi „Pravilnika o radu“ gde poslodavac navodi da je Kostić iznosio „neistinite informacije na internet portalu sa ciljem umanjenja ugleda ovog poslodavca.“

Da podsetimo, Ivica Kostić, radnik u DIS-u dobio je otkaz zbog odlaska u toalet van pauze. Poslodavac je dokaze „ovog sramnog čina“ potkrepio i fotografijama, a kako kažu, „boravkom u toaletu prvog dana 32 minuta, a drugog 10 minuta duže od propisanog, ugrozio je izvršavanje radnih zadataka i produktivnost rada, kako sebe, tako i drugih zaposlenih“.

Saveza samostalnih sindikata Srbije, tada je saopštio da je Kostić pomenuto vreme u službenom toaletu koristio zbog zdravstvenih problema, kao i da je ovo kulminacija višegodišnjeg šikaniranja prema Kostiću, koji se „drznuo da pre tri godine organizuje sindikalnu organizaciju u DIS-u“.