Blizu 30 vagona jagode iz Malog Orašja


2. jun 2011. PRIVREDA – U Malom Orašju održana 5. manifestacija “Jagodijada”

“Jagodijada” u Malom Orašju ove godine okupila je proizvođače iz Saraoraca, Lugavčine, Vučaka, Vodnja, Drugovca, Dubone i okolnih mesta. Posetioci su bili u prilici da vide najkrupnije i najslađe plodove mnogobrojnih vrsta jagode uzgajane kako na otvorenom tako i folijarno, pri čemu je rod višestruko veći.  Pod jagodom je u Malom Orašju  zasadjeno više od 30 hektara od čega je se na oko 10 hektara crveni sočni plodovi uzgajaju folijarno.Jagodi u čast održan je bogat kulturno umetnički program. Prisutne su pozdravili gradonačelnik Smedereva Predrag Umičević i zamenik gradonačelnika dr Jasna Avramović.Peta Jagodijada bila je prilika da proizvođači saznaju i novine u oblasti savremene tehnologije proizvodnje. Prezentaciju su održali distributeri opreme.