Asfaltiran Šalinački put


27. oktobar 2011. DRUŠTVO – Rade se radovi na rehabilitaciji kolovoza lokalnog puta broj jedan za Šalinac u dužini od 450 metara, širine pet. Izvođač radova je Preduzeće za puteve Požarevac. Investitor je Javno preduzeće Putevi Srbije, deo za lokalne puteve.

Vrednsot ovog posla je oko tri miliona dinara.

Ozvor: Televizija Smederevo