Tribina „O neuračunljivosti“


20. decembar 2016. KULTURA – Tribinom „O neuračunljivosti“ koja će se održati u sredu, 21.12. u Koncertnoj dvorani sa početkom u 19 sati biće zaključena ovogodišnja programska ponuda naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo. Program donosi, uz naglašavanje društvenog konteksta, uvide u poreklo psihijatrije, određenja mentalnih bolesti i analitički osvrt na psihijatrijsko-društveni tretman obolelih. Gost Centra za kulturu biće dr Milana Ljubičić, sociolog, predavač na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tokom programa će biti ukazano na rezultate istraživanja povezanosti psihopatologije i društveno opasnog ponašanja. Pored iskustava iz istorije psihijatrije koja su vezana za prirodu terapeutskih praksi, tematizacija obuhvata i pitanje pravnog statusa i krivične odgovornosti „s uma sišavših“ počinitelja zlodela, kao i problem odnosa prava i psihijatrije pri obradi slučajeva u kojima se može postaviti pitanje neuračunljivosti aktera.

Dr Milana Ljubičić je vanredni profesor na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bavi se sociologijom mentalnih poremećaja, sociologijom društvenih devijacija, porodičnom (dis)funkcionalnošću i simptomatskim ponašanjem, psihijatrijskom sociologijom, penologijom. Autor je studija „O neuračunljivosti“, „Porodica i delikvencija“ „Identitet(i) i mentalna bolest“.

Ulaz na program je slobodan.