Trgovinsko preduzeće “Mlava” iz Smedereva u predstečajnom postupku


17. septembar 2014. PRIVREDA – Izvor: eKapija – Privredni sud u Požarevcu doneo je rešenje kojim se pokreće prethodni postupak radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad dužnikom TP “Mlava” iz Vučka kod Smedereva. Predstečajni postupak je otvoren u skladu sa ranije pripremljenim planom reorganizacije.

Ročište za odlučivanje i glasanje o unapred pripremljenom planu reorganizacije Trgovinskog preduzeća “Mlava” zakazano je za 30. oktobar u Privrednom sudu u Požarevcu (sudnica broj 72/3) sa početkom u 10 časova.