Radionica “Mali film”


17. septembar 2014. KULTURA – U okviru edukativnog programa MALI FILM, pokrenutog na inicijativu Filmskog centra Srbije i organizacije „Filmkultura“ koja je usmerena na edukaciju u oblasti audiovizuelnih umetnosti, 4. i 5. oktobra 2014. u Centru za kulturu Smederevo održaće se radionice za decu i mlade, namenjene uzrastu od 5 do 14 godina. Predstojeći susret instruktura iz organizacije FILMKULTURA sa smederevskim predškolcima i osnovcima biće drugo kreativno druženje u okviru programa MALI FILM koji je u Smederevu započeo setom radionica u maju ove godine.

Radi se o programu koji ima za cilj popularizaciju filmske umetnosti među decom, podsticanje kreativnosti i radoznalosti i stvaranje kritičkog odnosa prema onome što se konzumira. Glavna ideja celokupnog projekta je da stvori priliku za kreativno izražavanje dece, kao i da se napravi prostor za njihova zapažanja, stavove, nedoumice i osećanja prema brojnim audiovizuelnim sadržajima sa kojima svakodnevno dolaze u kontakt. Tokom besplatnih radionica kroz niz namenski osmišljenih igara, vežbi, primera i razgovora, deca se upućuju na samostalno dolaženje do zaključaka i na aktivno učešće u procesu stvaranja.

Radionice su prilagođene uzrastu i raspodeljene prema tri starosne grupe:

– Predškolski uzrast (5-6 godina)

– Uzrast nižih razreda osnovne škole (7-10 godina), od prvog do četvrtog razreda

– Uzrast viših razreda osnovne škole (11-14 godina), od petog do osmog razreda

Svaka grupa bi trebalo da ima maksimalno 15-oro dece.

Prema predloženoj satnici programa rad sa učenicima predškolskog uzrasta trajao bi od 10 do 12 sati (sa polučasovnom pauzom za užinu), sa uzrastom nižih razreda osnovne škole edukatori bi radili od 13 sati do 15 sati i 30 minuta (sa polučasovnom pauzom za užinu), a rad sa uzrastom viših razreda osnovne škole planiran je za period od 16 sati i 30 minuta do 20 sati (uz polučasovnom pauzom za užinu).

Fokus programa „Filmkulture“ je na deci i omladini, a pogotovu na njihovom uvođenju u kulturu audiovizulenih medija. Filmkultura takođe podstiče i usavršavanje i povezivanje autora i profesionalaca iz oblasti audiovizuelnih umetnosti, sa posebnim naglaskom na filmsku delatnost, a vodeća ideja ove organizacije je da se povrati kultura odlaska u bioskope i afirmacija audiovizuelnih sadržaja uopšte, te da među publikom raširi teorijska znanja iz navedenih oblasti.

Prijave se mogu poslati na e-mail adresu: marko.cvetkovic@sdkultura.org.rs, a zainteresovani se mogu prijaviti i putem telefona 026/640 360; 064 82 95 334.