Sednica Skupštine grada u poslednji čas


17. jul 2014. DRUŠTVO – Izvor: Naše novine – Ako u obzir uzmemo škakljivost tema koje će biti na tapetu, gradski parlament će poduže biti politička pozornica na kojoj će se razračunavati vlast i njeni oponenti.

Za 22.jul zakazana je nova sednica Skupštine grada. Ovo zasedanje pred letnju pauzu, sudeći po dnevnom redu, biće maratonsko jer će se pred odbornicima naći čak 28 tačaka i više od 50 podtačaka o kojima će morati da odluče. Očekuje se, saznajemo, i dopuna dnevnog reda pred samu sednicu. Da li će predstavnici naroda „ letovati“ u gradskoj kući, u velikoj meri zavisiće od opozicije. Ali, ako u obzir uzmemo škakljivost tema koje će biti na tapetu, gradski parlament će poduže biti politička pozornica na kojoj će se razračunavati vlast i njeni oponenti.
Da ni jednima ni drugima neće biti lako, vidi se po skupštinskom materijalu teškom više kilograma. Obimnost dnevnog reda u neku ruku i ne čudi ako znamo da se Skupština mesecima nije održavala, a odluke se nagomilavale. Zašto se čekalo „ minut do dvanaest“ za sazivanje sednice parlamenta, zvanično nije poznato, ali činjenica je da je 22. jul datum pred sam istek zakonskog roka da se Skupština održi. Kome je odgovarao taj „ tesni“ tajming, zašto se toliko čekalo ako vladajkuća koalicija ima komotnu većinu u parlamentu grada, samo je na nivou nagađanja.

Uvod

Kako god, parlament će se tih dana izjasniti o mnogim važnim pitanjima za grad. Skupština će početi predlogom da se izmeni poslovnik, ali i odluka o zasnivanju hipoteke za kredit koji grad podiže za gradnju hale finskoj PKC grupi, u kojoj se „potkrala“ greška.Onda na tapet dolazi predlog odluke o završnom računu grada za 2013.godinu, a ovoj bitnoj temi prethodiće utvrđivanje grada za korisnika Slobodne zone.

Očekivano je da ove tačke, manje – više prođu bez veće gužve za govornicom, ali potom dolaze socijalne teme na kojima će opozicija, najverovatnije, oštriti svoje političke adute. Zato se očekuje prava bura kada se otvori rasprava o predlozima odluka da se stavi van snage postojeća odluka o ostvarivanju finansijske pomoći penzionerima i nova odluka o pomoći trudnicama i porodiljama u Smederevu.

Buru bi trebalo da malo smire dve naredne tačke : predlog odluke o visini naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća i izmeni odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini grada. Uslediće potom predlog da se donese lokalni akcioni plan za poboljšanje položaja Roma u Smederevu od 2014-2017.godine,a za njim i izmene osluka o osnivanju JP za stambene usluge i toplifikaciju i Gradske stambene agencije.

Razrada

Aktuelna pitanja iz oblasti saobraćaja i poljoprivrede sadrže niz podtačaka koje će, pogotovo one o saobraćaju, izazvati nove burne reakcije i kritike od strane opozicije. Predlog odluke o auto – taksi prevozu , ukoliko ne bude povučen iz dnevnog reda zbog pobune taksista, neće proći glatko.Za tom tačkom uslediće odluka da se van snage stavi Odluka o bezbednosti saobraćaja, predlog odluke o kriterijumima za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica i izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja u gradu za prošlu godinu.

Poljoprivreda će na ovom zasedanju proći kroz dve tačke : predlogom programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i ruralnog razvoja za 2014.godinu i predlog pravilnika Fonda za razvoj poljoprivrede.

Čuveni konkurs za izbor direktora javnih preduzeća, raspisan pre godinu dana, došao je konačno na dnevni red lokalnog parlamenta. Kroz četiri tačke i čak 18 podtačaka za svako preduzeće ponaosob, pred odbornicima će se naći predlozi rešenja o imenovanju direktora sedam gradskih firmi, od kojih je Gradsko veće Skupštini predložilo da usvoji tri, a odbije četiri imenovanja. Odmah će uslediti zaključci o nedonošenju rešenja o imenovanju direktora Zelenila i groblja i Čistoće, jer je komisija ocenila da za ta mesta nema odgovarajućih kandidata,a potom će biti predloženo odbornicima da imenuju vršioce dužnosti direktora Parking servisa i GSA. Za sedam direktorskih mesta na koja Gradsko veće nije „ aminovalo“ postavljenja kandidata koji su prošli ocene komisije, na istom zasedanju biće predložena odluka o sporvođenju novog konkursa.

Zaključak

Nakon rasprave o konkursu koji u većoj meri nakon godinu dana ide „ na popravni“, javna preduzeća, ali i ustanove će opet biti na tapetu. Odbornici će razmatrati i odlučivati najpre o finansijskim izveštajima i stepenu realizacije programa poslovanja u prošloj godini za sedam gradskih firmi. Nakon njih na dnevni red dolaze izveštaji o radu i finansijskom poslovanju u 2013.godini ukupno 14 ustanova, organizacija i fondova čiji je osnivač grad.

U završnici julske Skupštine pre odbornicima će se naći i predlog o pokretanju inicijative Vladi Srbije da prestane da važi prostorni plan područja posebne namene zemljišta na kojem je trebalo da se gradi rafinerija, zbog nemogućnosti privođenja nameni tog prostora.
Kao zadnja tačka u skupštinskom materijalu stoje izveštaji o rezultatima sprovedenih referenduma o uvođenju samodoprinosa u Lipama i Lugavčini.