Pre korišćenja proveriti domove za stare


13. avgust 2015. DRUŠTVO – Izvor: Agencija Tanjug – Svi potencijalni i sadašnji korisnici usluga smeštaja za stara lica trebalo bi da se na vreme informišu o kvalitetu tih usluga i da zatraže licencu i dozvolu za rad, izjavila je danas načelnica Inspekcije rada za oblast socijalne zaštite Biljana Zekavica.

Korisnici bi trebalo eventualno to i da provere kod nadležnog ministarstva, rekla je Zekavica za TV Pink.

Zekavica je podsetila da je 10. avgusta zatvoren Dom za stare “Mila” u Smederevu, koji je radio bez licence i da je zatvoren još jedan ilegalni dom, zbog izuzetno loših uslova.

Ona je najavila da niko od osoba koje su bile smeštene u domu u Smederevu neće ostati na ulici jer, ukoliko neko od korisnika nema porodicu ili porodica neće da ga prihvati, uključiće se nadležni centar za socijalni rad i uz pomoć ministarstva, naći će se smeštaj.

Propisani su, prema njenim rečima, standardi za pružaoce usluga, a za otvaranje nelegalnih objekata predviđene su kazne.

Kazne za odgovorno lice iznose do 150.000 dinara, za privredni subjekat do 250.000 dinara, a za ustanovu socijalne zaštite i do milion dinara, precizirala je Zekavica.

U sistemu socijalne zaštite usluge smeštaja starijim licima pruža 40 ustanova, čiji je osnivač republika ili autonomna pokrajina i 120 privatnih domova, koji su uslove ispunili po ranijim propisima i funkcionišu sa dozvolom za rad, precizirala je Zekavica.

Ona je navela da te usluge pruža i 51 dom, koji je dobio licencu za rad po novim propisima, a koji će morati da steknu svi ostali pružaoci usluga.