Veterani novinarstva u Smederevu


12. avgust 2013. DRUŠTVO – Delegacija veterana Udruženja novinara Srbije posetiće u utorak, 13.avgusta 2013.godine u 10 časova, spomenik Dimitrija Davidovića na Starom groblju u Smederevu. Povod ove novinarske posete je obeležavanje 200 godina od izlaska prvog broja „Novina serbskih“ koje je Davidović jedno vreme uređivao.

Novine serbske su bile prve srpske dnevne novine, koje su se pojavile 1. avgusta 1813. u Beču. Pune tri godine list je izlazio svaki dan osim nedelje i praznika, i to je prvi dnevnik na srpskom jeziku, a zatim dva puta nedeljno. Do maja 1816. uredništvo lista vodili su Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić, studenti medicine.

Prvi srpski dnevni list počeo je da izlazi u vreme ratova udružene evropske koalicije protiv Napoleona. Pored ratnih vesti list je donosio proklamaciju i naredbe vladara, ukaze i naimenovanja.

Posle izlaska Frušića iz redakcije, Davidović je vodio veliku borbu za opstanak Novina, jer je njihov tiraž i broj pretplatnika od 1816. godine stalano opadao, a čemu je znatnim delom doprinela i austrijska cenzura, koja nije dozvoljavala novinama ma kakvo mešanje u politiku. Uloživši sve napore da spase list, Davidović je 1819. godine nabavio sopstvenu štampariju za Novine i pokrenuo almanah Zabavnik. Međutim i pored svega, dugovi su se samo povećavali. Polovinom 1821. godine Davidović je napustio Beč i prešao u Srbiju, ostavivši Novine svom saradniku, studentu prava Petru Matiću.