Sumnjivi tenderi u Direkciji


19. avgust 2014. DRUŠTVO – Izvor: Smederevske novine – Smederevci Smilja Dimitrijević i Zoran Živković, koji žive u zajednici, vlasnici privatnih preduzeća “Eltesa” i “Tropikal”, godinama unazad dobijaju poslove izvođenja radova na osvetljenju i održavanju javne rasvete u gradu, a dugogodišnju saradnju sa Direkcijom za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište dobro su unovčili. Prema saznanjima Smederevskih, gotovo za svaki posao od 2008. godine, uz najnižu ponuđenu cenu na tenderima, ostvarivali su zavidnu zaradu, probijanjem rokova i ugrađivanjem falš opreme. Tako su, na primer, prilikom rekonstrukcije javne rasvete obaloutvrde na Veslačkom klubu, samo na ugradnji kineskih svetiljki, suprotno uslovima javne nabavke, ostvarili „uštedu“ od skoro 200.000 dinara.
-Od ponuđača je tenderom traženo da budu ugrađene svetiljke tipa „Isla-Alura-Laterna“ proizvođača „Minel-Šreder – Elmat“. „Eltesa“, koja je dobila posao, ponudila je kopiju svetiljke „Alura“, odnosno kinesku svetiljku „Anima“ preduzeća „Meteor“. Ove svetiljke razlikuju se prvenstveno po kvalitetu, ali i ceni, i to za oko 8.000 dinara. Tako je za 24 svetiljke, koliko je traženo, u startu dobijena razlika od 192.000 dinara. Imajući u vidu samo ovu razliku, razumljivo je zašto je „Eltesa“ mogla da ponudi najnižu cenu, što je bio jedini kriterijum za izbor ponuđača – objašnjava naš izvor.

Ista firma, koju je u poslovanje sa Direkcijom na velika vrata u junu 2008. godine uveo Dragan Krstić, tada direktor ovog javnog preduzeća, sada načelnik Odeljenja za urbanizam Gradske uprave, bila je angažovana na izvođenju radova na osvetljenju Masarikove i Nemanjine ulice. Tada su umesto traženih svetiljki tipa „Balkan“ ugrađene kineske kopije pod nazivom „Nacion“. Prema dokumentaciji kojom raspolažu „Smederevske“ vrednost posla procenjena je na nešto manje od milion dinara bez PDV-a. U međuvremenu, došlo je do smene direktora, ali je staru praksu nastavio i tada novopostavljeni Dobrivoje Petrović. Ugovor sa izvođačem nije raskinut uprkos evidentnom kašnjenju i probijanju rokova za završetak radova, ali ni zbog ugradnje „falš“ osvetljenja. Prvobitno, Direkcija jeste zahtevala od izvođača da ispoštuje ugovor, a dopisom broj 4274/1 od 8. avgusta 2008. Petrović je izdao nalog da izvođač izvrši zamenu svetiljki. To, međutim, nije urađeno. Kineske svetiljke su ostale, a Direkcija je nakon nedelju dana prihvatila stanje zatečeno na terenu. „Smederevske“ poseduju i dopis kojim firma „Minel-Šreder“ obaveštava Direkciju da su se na tržištu Republike Srbije pojavile kopije svetiljki iz njihovog proizvodnog programa. Jasno je navedeno da takve u Smederevu ugrađuju firme „Tropikal“ i „Eltesa“.

-Te svetiljke su po svom dizajnu kopija naših svetiljki, ali su po svim svojim tehničkim i funkcionalnim karakteristikama ispod svih standardizovanih kvaliteta i bez bilo kakvih atesta. Upozoreni smo da je na području grada Smedereva došlo do instalacije pomenutih plagijata koji vode poreklo iz Kine i da je njihov plasman realizovan preko domaćih pravnih lica „Eltesa“ i „Balkan“, oba iz Smedereva. U cilju zaštite kako ovog pravnog lica, tako i zaštite svih kupaca naših proizvoda, a naročito zaštite javnog interesa, molimo vas da u domenu vaših ovlašćenja onemogućite svako daljnje kupovanje i ugradnju navedenih plagijata – navodi se, između ostalog, u dopisu koji je Direkcija primila 4. avgusta 2008. godine.

Ni posle ovog upozorenja ovlašćenog proizvođača ugradnja kineskih plagijata i „falš“ instalacija nije obustavljena. Naprotiv, „Eltesa“ i „Tropikal“, kao najpovoljniji izvođači, dobijaju poslove osvetljenja ulica Omladinske, Vuka Karadžića, Dine Mančića, Kralja Petra I, dela marine pored smederevske tvrđave, ali i na periferiji grada.

Tako je „Tropikal“ u Omladinskoj i ulici Vuka Karadžića, umesto svetiljki tipa „Aramis“ ugradio plagijat „Nacion“. Zbog lošijeg kvaliteta, umesto predviđenih 15 stubova sa sedam metara visine na jednoj strain, i na drugoj strani ulica bilo je neophodno postavljanje dodatnih 9 stubova visine 4 metra, kao i kablovske mreže. Svi ovi radovi su znatno poskupeli ugradnju osvetljenja.

Poslovanje sa „Eltesom“ i „Tropikalom“ nastavljeno je i nakon smene Dobrivoja Petrovića, koga je 2009. godine na mestu direktora Direkcije zamenio, još aktuleni, nedavno reizabran, Nenad Krčum. Poslovi su za 2009, 2010. i 2011. godinu prema našim saznanjima sa njima sklapani direktnom pogodbom. Kasnije, na tendere su se prijavljivali drugi izvođači, koji bi, po dodeli ugovora, od dobijenog posla odustajali. Umesto njih, ponovo bi “uskakale” ove dve firme. Prema nepotvrđenim informacijama, posao za održavanje javne rasvete, ali i ukrašavanje grada za novogodišnje praznike, i ove godine dobile su “Eltesa” i “Tropikal”, a vrednost tih radova procenjena je na oko 20 miliona dinara.

„Smederevske novine“ uputile su Direkciji za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište zahtev za postupanje po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kojim smo zatražili ugovore o poslovanju sa ovim firmama i dokumentaciju o radovima koje su izvodili u prethodnom periodu. Kako, prema našim saznanjima, u ovom „partnerstvu“ ima dosta nepravilnosti, nastavićemo da se bavimo ovom temom.