Šta sve koči “Indeks”?


21. januar 2013. HRONIKA – Kraj maratonskog procesa korupcije profesora kragujevačkog pravnog fakulteta, pred Višim sudom u Smederevu, još se ne nazire. Suđenje je i pored uveravanja predsednice veća o skorom završetku, ušlo u petu godinu i biće nastavljeno danas.

Zbog sumnje da nešto nije u redu u ovom procesu, predsednica Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarović tražila je još prošlog aprila da komisija Apelacionog suda obavi kontrolu i sačini izveštaj o toku postupka. „Politika” je imala uvid u prepisku između sudije Mesarović, vršioca funkcije predsednice Apelacionog suda Radmile Dragičević-Dičić, kao i sudije Slađane Bojković, predsednice veća u tom predmetu. Prema izveštaju koji je dostavljen najvišoj sudskoj instanci, afera „Indeks” trebalo je da prvostepeno bude okončana prošlog septembra ili oktobra, ili najkasnije do kraja 2012. godine.

Iz izveštaja sudije Bojković proizilazi da se u ovom predmetu, u kojem je 87 osoba optuženo za 122 krivična dela, čini sve da se proces privede kraju. To uverenje stekla je i sudija Dragičević-Dičić posle posete Višem sudu u Smederevu i kontrole procesa „Indeks”.

U detaljnom izveštaju koji je dostavljen Vrhovnom kasacionom sudu, navodi se da je početak suđenja po optužnicama podignutim u avgustu 2007. i martu 2008. godine zakazan za decembar 2008. godine. Naime, tek tada su se stekli uslovi za zakazivanje suđenja jer je postojao veliki broj prigovora optuženih i njihovih advokata, kao i zahteva za izuzeća. I na samom početku suđenja usledili su novi zahtevi za izuzeća, pa je proces, umesto u decembru 2008. počeo u aprilu 2009. godine. Još pet meseci izgubljeno je jer je na tom ročištu odbrana ponovo tražila izuzeća svih sudija i tužilaca, pa čak i vršioca dužnosti republičkog tužioca.

Svi manevri odbrane su odbijeni, ali već prvog dana septembra 2009. godine proces obeležavaju novi zahtevi za izuzeća. Proces je još jednom odložen.

Tako se dogodilo da je prva optužnica iz avgusta 2007. godine prvi put pročitana pred sudom tek dve godine posle podizanja. Samo što se pomerio sa mrtve tačke, proces je ponovo vraćen na početak u januaru 2010. godine, zbog nove mreže sudova.

U toku 2010. godine održano je 27 pretresa, dok se naredne godine sudilo svega 18 radnih dana i to u februaru, martu, maju, junu, julu i septembru. U junu 2011. godine sud je u sklopu dokaznog postupka naložio tužilaštvu da izradi transkripte prisluškivanih telefonskih razgovora. Prema izveštaju, iako je rok bio septembar te godine, sud je u decembru ponovo intervenisao kako bi tužilaštvo dostavilo transkripte.

Kada su transkripti konačno stigli, usledile su vremenske nepogode, pa je zbog nezapamćenog snega prošlog februara, umesto devet, saslušano samo pet svedoka. Dogodilo se i to da dvojica svedoka iz MUP-a nisu mogla da svedoče 1. februara jer su bila angažovana na rasvetljavanju ubistva koje se prethodne noći dogodilo u jednom selu.

Na suđenju u martu, samo četiri svedoka odazvalo se sudskom pozivu, a 22. marta advokati odbrane su u višesatnim izlaganjima tražili izdvajanje pojedinih dokaza iz predmeta. Suđenje je prekinuto kada je jedan od advokata u pauzi dobio hitan poziv da se javi u Specijalno tužilaštvo. Saslušanje svedoka tako je još jednom odloženo.

U vreme kada je okončan izveštaj, prognoza sudije Blagojević bila je da će svi svedoci biti saslušani do juna 2012. godine. Imajući u vidu sve probleme koje je imalo sudsko veće koje sudi u procesu „Indeks”, komisija Apelacionog suda zaključila je da se u tom predmetu postupa „u svemu u skladu sa Sudskim poslovnikom i zakonom i da predsednik veća redovno koristi sva raspoloživa procesna ovlašćenja kako bi se omogućio redovan tok krivičnog postupka”.

U međuvremenu, mediji su počeli da pišu o tome da bi afera „Indeks” mogla da zastari i da optuženi neće biti kažnjeni. Sudija Blagojević tada je saopštila da suđenje za korupciju na Pravnom fakultetu u Kragujevcu nije zastarelo,jer za takve slučajeve relativno zastarevanje nastupa posle 15 godina, a apsolutna zastarelost pošto protekne 30 godina.

Izvor: Politika