Sigurne kuće i za žene sa invaliditetom


05. maj 2012. DRUŠTVO – Izvor: Agencija Tanjug – U Beogradu rade tri sigurne kuće u okviru Saveta protiv nasilja u porodici u kojima dnevno boravi oko 50 žena, a koje su opremljene po najvišim standardima i mogu da pruže utočište i ženama sa invaliditetom koje su žrtve porodičnog nasilja, rekla je koordinatorka Savetovališta protiv nasilja u porodici Vesna Stanojević.

Ukazujući da sigurne kuće u Srbiji nisu objedinjene i da zajednički podaci ne postoje Stanojević je rekla Tanjugu da osim tri sigurne kuće u Beogradu sigurnih kuća ima i u Smederevu, Kragujevcu, Nišu, Pančevu, Zrenjaninu, Novom Sadu i Somboru.

“Kod nas prosečno dnevno boravi od 45 do 50 žena i dece, a imamo sve tehničke uslove za prijem osoba sa invaliditetom”, rekla je Stanojević.

Ona je istakla da su u sigurnim kućama u Beogradu boravile žene sa nekim vidom invaliditeta, ali da do sada nisu imali zahtev za prijem žena u kolicima koje su žrtve nasilja.

Navodeći da se žene ugovorom obavezuju da u sigurnoj kući ostanu tri meseca, ona je istakla da njihov boravak ipak zavisi od stepena ugroženosti i od toga da li su završene sve procedure, odnosno da li su se osamostalile.

Predsednica organizacije za zaštitu prava i podršku ženama sa invaliditetom “…Iz Kruga – Beograd” Lepojka Carević Mitanovski, ipak, navodi da sigurne kuće nisu rešenje, jer nakon par meseci žene moraju da odu iz njih.

“Ne praktikujemo da to bude rešenje, jer žene sa invaliditetom teško mogu da se ekonomski osnaže za par meseci. Mnogo je bolje da se nasilnik iseli iz doma u kome su živeli, a da žena ostane u okruženju na koje je navikla uz obezbeđenog personalnog asistenta”, rekla je Tanjugu Mitanovski.

Ona je istakla i da su žene sa invaliditetom višestruko diskriminisane, kao i da je svaka od njih žrtva nekog oblika nasilja.

Ukazujući da nema tačnih podataka koliko je žena sa invaliditetom doživelo nasilje, Mitanovski je navela da one ne prepoznaju nasilje kao rodnu komponentu, već da ga vezuju za invaliditet koji imaju.

“Organizacija Iz Kruga je do 2008. godine primila 5.500 poziva od čega se 80 odsto odnosilo na nasilje uopšte”, rekla je Mitanovski i dodala da se od tog broja 60 odsto poziva odnosilo na porodično nasilje.