Saopštenje Gradskog štaba za vanredne situacije


13. maj 2014. DRUŠTVO – Sednica Gradskog štaba za vanredne situacije grada Smedereva, kojom je predsedavao zamenik komandanta Štaba i zamenik gradonačelnika Smedereva, Bojan Teofilović, održana je u utorak, 13. maja 2014. godine.

Na 28. sednici Gradskog štaba za vanredne situacije grada Smedereva, razmatrana je situacija povodom prognoziranih velikih padavina u narednom periodu i preduzetim merama. U tom smislu doneti su sledeći zaključci:

1.Da JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište vrši nadzor nad radom javnih komunalnih preduzeća, kojima je naloženo da čiste mesta potencijalnog skupljanja otpadnih voda u periodu najavljenih obilnih padavina.

2.Da se uvedu stalna dežurstva u javnim komunalnim preduzećima (JKP Vodovod, JKP Parking servis, JKP Zelenilo i groblja, JKP Čistoća).

3. Da se proveri trenutno stanje i u selima i da se preduzmu odgovarajuće mere.

4.Vlasnici, na čijim se privatnim parcelama nalaze vodotokovi II reda, da maksimalno povedu računa o održavanju i čistoći ovih vodotokova.

5.U slučaju problema sa izlivanjem kišne kanalizacije, građani mogu da se obrate dežurnom dispečeru u JKP Vodovod Smederevo, na brojeve telefona: 0264623743 (dežurni 24 sata), 0648285740, 0648285720 (druga smena).

6.Dežurni broj telefona Komunalne policije: 4627902 ili 0618831963.

Na sednici je razmatrana i Informacija o snabdevenosti protivgradnih stanica protivgradnim raketama i konstatovano je da trenutno protivgradne stanice raspolažu dovoljnim brojem raketa i da je rešen problem nedostajućeg strelca u Vučaku.

Izvor: smederevo.org.rs