Roditelji tuže grad zbog cene vrtića


06. april 2015. DRUŠTVO – Izvor: Večernje novosti – nezakonitog obračuna cene boravka dece u vrtićima, jedan broj roditelja tužio je grad nakon što je lokalna vlast odustala od obećanja da vrati neosnovano naplaćen novac. U međuvremenu, pripremljena je zakonita skala za obračun usluga koja još nije stupila na snagu.

Grad je bio spreman da vrati novac koji je roditeljima nezakonito obračunavan u visini od 40 umesto 20 odsto od ekonomske cene. Ovo obećanje roditelji su dobili nakon pretnji da će tužiti grad.

– Od obećanja se odustalo, uz objašnjenje da se čeka odluka Ustavnog suda, što nije bio uslov. Zato su podnete tužbe i pritužba zaštitniku građana – kaže Nenad Grbić, predstavnik oko 400 nezadovoljnih roditelja.

Od marta 2013. ekonomska cena vrtića je 13.860 dinara a učešće roditelja je bilo 5.444 dinara. Nakon afere, Gradsko veće je nedavno donelo rešenje o utvrđivanju nove ekonomske cene od 20.442 dinara, i skale po kojoj se obračunavaju obaveze grada i roditelja. S obzirom na to da se cena usluga regresira po detetu 80 odsto iz sredstava budžeta, korisnik će plaćati 4.088 dinara.

Ispravljanje nezakonite odluke, međutim, još je samo na papiru, dok ga ne usvoji Skupština grada, koja bi trebalo da se izjasni i o vraćanju novca roditeljima.

– Predložiću Skupštini da razmotri mogućnost da se roditeljima koji su od 2010. plaćali prosečnu cenu vrtića nadoknadi iznos za koji se utvrdi da su oštećeni – izjavila je gradonačelnica Jasna Avramović.

Učešće korisnika usluga po detetu za pripremni predškolski program u okviru celodnevnog boravka, utvrđen je u iznosu od 3. 360 dinara mesečno po detetu. Od obaveze plaćanja usluga oslobođena su deca bez roditeljskog staranja, deca sa smetnjama u razvoju i deca iz porodica koja ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.