Muzejske igre


06. april 2015. DRUŠTVO – U „Naša radost“ Smederevo u saradnji sa Muzejom u Smederevu u okviru projekta Vrtići bez granica 2 – kvalitetno, inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji organizuje promociju programa

MUZEJSKE IGRE

Ovaj projekat realizuju UNICEF i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnloškog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Centrom za interaktivnu pedagogiju (CIP), Institutom za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, lokalnim samoupravama i predškolskim ustanovama, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), a u projekat je uključena i PU „Naša radost“ Smederevo.

Program Muzejske igre podrazumeva kreativne radionice sredom u Muzeju u Smederevu za decu uzrasta 3-5,5 godina. Program će biti realizovan od 8. aprila 2015. godine sa početkom u 11,00 časova u Muzeju u Smederevu.

Program će se organizovati jednom nedeljno (do kraja juna 2015.) u trajanju od dva sata u Muzeju za jednu grupu dece uzrasta od 3 do 5,5 godina. Maksimalan broj upisane dece biće 30. U osmišljavanje i realizaciju programa biće uključeni vaspitač, pedagog i kustosi smederevskog Muzeja, zajedno sa decom i članovima porodica.