Rafinerija: Nema izmene ugovora bez aneksa


23. jun 2012. PRIVREDA – Izvor: Beta – Skupština Smedereva još nije konstituisana i nema ko da raspravlja o aneksu ugovora sa kompanijom Komiko oil o zakupu zemljišta za gradnju rafinerije, izjavila je agenciji Beta zamenica gradonačelnika Smedereva Jasna Avramović.

Kompanija Komiko oil poslala je gradskoj upravi elektronsku poruku da će, zbog bankarske procedure i nekih primedbi advokatske kancelarije u Londonu o odredbama ugovora, kasniti uplata od 652 miliona dinara za zakup na 99 godina 113 hektara za izgradnju rafinerije.

“Svaka promena ugovora mora se aneksom rešavati, a u ugovoru smo predvideli da na svaki aneks Skupština mora da da saglasnost”, rekla je Avramovićeva.

Ona je naglasila da “elektronska poruka Komiko oila o kašnjenju uplate zakupa nije zvanični dokument, već samo obaveštenje šta se može dogoditi”.

Avramovićeva je istakla da je Komiko oilu poslata fakturu za plaćanje zakupa u roku od 60 dana i da će uslediti opomena ako ne budu ispunjene ugovorene obaveze.