Produžite život, recite ne pušenju


1. jun 2011. DRUŠTVO – Pružanjem saveta o zdravim stilovima života i zamenom voća za cigarete, medicinski radnici Zdravstvenog centra Sveti Luka, u saradnji sa aktivistima Crvenog krsta, na gradskom trgu obeležili su Svetski dan bez duvanskog dima.

Svetska zdravstvena organizacija izabrala je da “Okvirna konvencija o kontroli duvana” bude tema Svetskog dana bez duvanskog dima, koji se obeležava i u Srbiji. Ovogodišnji slogan akcije “Dobar izbor – zdrava Srbija”,  posvećen je  obeležavanju pet godina od ratifikacije pomenute  konvencije u našoj zemlji i promociji štetnih efekata duvanskog dima.

Pušenje predstavlja najznačajniji pojedinačni faktor rizika za bolesti srca, krvnih sudova i malignih oboljenja.  Svetska statistika pokazuje da su najdelotvornije mere u spašavanju ljudskih života povećanje cena cigareta, što   je u Srbiji dovelo do delimično smanjene upotrebe  cigareta, zatim zabrane reklamiranja i pušenja na javnim i radnim mestima. Zbog svega toga, već tradicionalno zdravstveni radnici  Doma zdravlja  priključuju se akciji borbe protiv pušenja.

Prema podacima relevantnih zdravstvenih institucija, u Evropi godišnje više od milion ljudi umre od posledica izazvanih pušenjem, a najviše zabrinjava podatak da čak 19.000 ljudi strada zbog pasivnog udisanja duvanskog dima.

Pušači navode da je najteže promeniti navike i zato su pušačima u Srbiji, kao pomoć pri odvikavanju od te pošasti, dostupna savetovališta, lekovi, nikotinske žvake i drugo. Većina pušača  prekida da upotrebljava cigarete usled narušenog zdravlja, ali  postoje I drugi razlozi za to.

U poređenju sa prvim istraživanjem sprovedenim novembra 2010. godine, značajno je smanjena izloženost stanovništva duvanskom dimu – na radnim mestima sa 45 na 35 odsto, u školama sa 44 na 23 procenta.

Prema podacima Miistarstva zdravlja, u Srbiji puši više od 33 odsto odraslogstanovništva, odnosno 38 procenata muškaraca i 30 odsto žena.Istraživanje o efektima Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu je pokazalo da među stanovnicima Srbije postoji razvijena svest o tome da je Zakon donet kako bi se unapredilo i zaštitilo njihovo zdravlje od izloženosti i štetnog uticaja duvanskog dima.