Poziv za javnu raspravu povodom Nacrta odluke o auto-taksi prevozu


07. februar 2013. DRUŠTVO – Pozivaju se zainteresovana pravna lica, preduzetnici i fizička lica sa teritorije grada Smedereva i drugi zainteresovani subjekti da učestvuju u javnoj raspravi povodom Nacrta Odluke o auto-taksi prevozu, koja je zakazana dana 12.02.2013. godine u prostorijama Gradske uprave grada Smedereva u Plenumskoj sali Skupšine grada sa početkom u 1200 časova.

Nacrt Odluke o auto-taksi prevozu istaknut je na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva i na zvaničnoj interet stranici Grada Smedereva.

Primedbe i sugestije zainteresovana pravna lica, preduzetnici i fizička lica mogu da predaju u uslužnom centru Gradske uprave Smederevo.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka u Skupštini grada Smedereva.