Poverenica za zaštitu ravnopravnosti u Smederevu


29. jul 2015. DRUŠTVO – Izvor: Agencija Beta – Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković danas je u Smederevu razgovarala sa predstavnicima Podunavskog okruga, Grada Smedereva i Opštine Velika Plana o sprečavanju diskriminacije i zaštiti ravnopravnosti fizičkih i pravnih lica u svim oblastima društvenih odnosa.

Jedna od tema sastanka, bila je i unapređivanje i zaštita ravnopravnosti, kao i nadzor nad primenom propisa o zabrani diskriminacije.

“Pokrenuli smo vrlo značajna pitanja ljudskih prava i pitanja diskriminacije. Veoma je značajno što se za ova pitanja interesuju moji domaćini”, istakla je Janković.

Ovo je i ekonomsko i političko pitanje, odnosno pitanje svih pitanja, ocenila je Janković, koja smatra da bi ljudska prava “trebalo uvek da nam budu na prvom mestu”.

Ona se založila za sprovođenje antidiskriminacione politike i antidiskriminacionih propisa, pre svega Zakona o zabrani diskriminacije.

“Ovo namerno napominjem, jer bi građanke i građane stalno trebalo podsećati da smo na putu izgradnje tolerantnog, demokratskog i otvorenog društva koje prihvata različitosti i zabranjuje sve vrste diskriminacije po svim osnovama”, naglasila je Janković.

Ona je upoznata sa primerima dobre prakse u Smederevu i Velikoj Plani, kako se zapošljavaju osobe sa invaliditetom, poštuju propisi o profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom i primenjuju afirmativne mere poboljšanja položaja romske nacionalne manjine.

“O tome nas je izvestila romska koordinatorka u Smederevu, a razgovarali smo i sa predstavnicima velikog broja javnih institucija. Takođe, za sledeći susret koji je dogovoren, bilo bi dobro da prisustvuju i druge lokalne samouprave i predstavnici civilnog sektora koji su danas nedostajali”, rekla je Janković

Nju “ohrabruje je to što ovde ljudi ne beže od problema i znaju da nije sve potpuno uređeno”.

“Mi smo se uverili da ovde postoji razumevanje i želja da se ispravljaju greške, ali i da se dalje radi na unapređivanju pitanja koja su vezana za diskriminaciju, tačnije da se ona svodi na nulti stepen tolerancije”, poručila je Janković.

Ona je pozvala sve građane i građanke Podunavskog okruga, koji smatraju da su diskriminisani po bilo kom osnovu, da se obrate instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

“Pored Kancelarija u Beogradu i u Novom Pazaru, u narednom periodu imamo nameru da otvorimo još nekoliko regionalnih kancelarija, kako bi našu nezavisnu instituciju učinili dostupnijom javnosti”, najavila je Janković.

Potrebno je da ističemo značaj i položaj žene u izgradnji institucija i oporavku naše privrede, ocenila je Janković i pozvala žene da više učestvuju u javnom i političkom životu.

Gradonačelnica Smedereva Jasna Avramović smatra da bi “svi mi zajedno prvo trebalo da naučimo kako da shvatimo diskriminaciju”.

“Grad Smederevo će naročito sarađivati sa Poverenicom, kako bi diskriminaciju smanjili u svim segmentima društva”, najavila je Avranović.

Ona bi volela da Smederevo bude antidiskriminacioni grad, koji će prvi pokrenuti seminare i borbu protiv diskriminacije.

“Moramo zajedno da rešavamo probleme i stvaramo ambijent za potencijalno umrežavanje, jer nas na putu ka EU čekaju mnogi novi propisi, a jedan od njih je i regionalizacija”, poručila je Avramović.

Ona je i najavila inicijativu za osnivanje Kancelarije u Smederevu za Podunavski i Braničevski okrug, kao i održavanje tribine u drugoj polovini septembra, u dogovoru
sa Poverenicom.

Zamenik predsednika Opštine Velika Plana Miodrag Škorić je rekao da je ovo bio jedna vrsta radnog sastanka i upoznavanje sa akterima kao donosiocima odluka.

Zaključili smo da bi u svim oblastima trebalo smanjivati nivo neravnopravnosti, naglasio je Škorić i zaključio da će to, kroz odluke i izdvojena sredstva, biti obezbeđeno u
skladu sa mogućnostima i nadležnostima.