“Posadićemo novo drveće”


07. jul 2015. DRUŠTVO – Izvor: Naše novine – Kada je, pre par nedelja, Direkcija za urbanizam i izgradnju, počela rekonstrukciju na delu puta od megamarketa kod Železničke stanice u pravcu Dunava, deo naših sugrađana je burno dočekao vest o radovima koji za posledicu imaju i seču stabala platana, starih više decenija. Posadićemo novo drveće, ali ta stabla za razliku od prethodnih, neće ugrožavati bezbednost naših sugrađana – poručuju iz Direkcije.

Podsećamo, aktuelni radovi su nastavak pre par godina započete obnove tog dela grada. Pretprošle godine, programom periodičnog održavanja i ojačanja kolovozne konstrukcije bila je obuhvaćena ulica Despota Đurđa, tačnije deo od Goranske do Nemanjine u dužini od 460 metara. U 2014. radilo se na potezu Omladinska – megamarket Roda, a sada je na red došla i preostala deonica u sredini, od Nemanjine do Trga 5. jun.

-Na osnovu postupka javne nabavke, izvođač je PZP iz Beograda. Ukupna vrednost periodičnog održavanja iznosi oko 14 miliona, a na ovu deonicu, dugu 400 metara, biće utrošeno oko 12 miliona. Ugovoreni radovi se odnose na sanaciju kolovoza, izradu novog asfalta i uređenje trotoara sa desne i leve strane, kao i kroz parkovsku površinu. Ukupna širina kolovoza saobraćajnice iznosi 6,5 metara i sastoji se od dve vozne trake, svaka širine 3,25 kao i dela za parkiranje, iz pravca Beograda širine 2,5 metara – saznajemo u Direkciji za izgradnju.

Brojne polemike i negodovanja, izazvala je odluka da se prilikom pomenute rekonstrukcije, poseku stabla platana koja su decenijama bila duž trotoara. Iz Direkcije poručuju da nema razloga za kritike i nezadovoljstvo jer će, na istom mestu, ponovo biti posađena stabla. Ta odluka doneta je nakon detaljne procene stručnih službi i uz dodatne konsultacije.

-Rastom platana na ivici kolovoza i trotoara s desne strane, ugrožena je i bezbednost saobraćaja, stabilnost kolovoza i trotoarske konstrukcije. Ranije je bilo mnogo primedbi sugrađana da se tuda ne može proći, a istovremeno je drveće na nekim delovima ometalo preglednost kako vozačima, tako i pešacima. Odlučili smo da platane izvadimo i zamenimo novim vrstama drvorednih sadnica, primerenih gradskom ambijentu. Osim toga, samo u periodu od 1. januara do 15. juna, posađeno je 346 četinara, 142 stabla lišćara, 744 četinarska i 86 lišćarskih šiblja. Direkcija je već u ovom trenutku zasadila mnogo više od onog što je, zbog bezbednosti saobraćaja i svih naših sugrađana, moralo da bude odstranjeno. Ujedno, na taj način će biti ublažena i „lakat krivina“ na tom području. Novi trotoari su planirani sa završnom obradom od betonskih i vibro presovanih ploča minimalne širine od 2,5 metara. U sklopu ovih radova, predviđena je i izgradnja pešačke staze u zelenoj površini – sa leve strane, od ulice Kralja Petra do izgrađenog trotoara pored supermarketa. Time se praktično obezbeđuje kontinuirana pešačka staza od Omladinske do Stare železare. Na deonici od ulice Kralja Petra do Kralja Milutina u trotoaru je takođe planirano postavljanje dodatnih instalacija od strane Telekoma i Elektromorave – objašnjavaju iz Direkcije za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište.