Poništena javna nabavka za izgradnju hale


18. jul 2014. DRUŠTVO – Izvor: Smederevske novine – Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki donela je rešenje kojim se delimično poništava izbor ponuđača za izgradnju hale namenjene proširenju proizvodnje fabrike kablova finske PKC grupe. Grad se obavezuje da podnosiocu zahteva, drugoplasiranom konzorcijumu čiji je nosilac „ITG“ Smederevo, nadoknadi troškove žalbe u iznosu od 688.871 dinara.

Prema navodima u rešenju poništava se deo javne nabavke koji se odnosi na stručnu ocenu ponuda, kao i odluka o dodeli ugovora konzorcijumu na čijem je čelu beogradska firma „Meta Balkan“.

U obrazloženju se navodi da u dokumentaciji ponuđača kome je posao prvobitno dodeljen nedostaje dokaz da jednom članu konzorcijuma nije izrečena mera obavljanja delatnosti, što je jasno precizirano članom 75. Zakona o javnim nabavkama, ali i uslovima konkursa koji je raspisala Gradska uprava. Iz toga, obrazlažu, proizilazi da ponuda izabranog ponuđača sadrži bitan nedostatak i da po zakonu ovakva ponuda ne sme biti prihvaćena.

Kako je ovo najvažniji i dovoljan nedostatak, ostali navodi o eventualnim propustima u dokumentaciji ponuđača kojem je dodeljen posao nisu ni razmatrani.

-Naručilac je dužan da, nakon prijema ove odluke, ponovi fazu stručne ocene ponuda i nakon ponovnog pregleda odbije sve neprihvatljive ponude, te da na pravilan i zakonit način okonča predmetni postupak javne nabavke, pri čemu je dužan da celokupnu izvršenu stručnu ocenu ponuda detaljno dokumentuje i obrazloži – navodi se, između ostalog, u rešenju Komisije.

Gradska uprava dužna je da po nalozima republičke komisije postupi u roku od 25 dana, kao i da ugovor o dodeli posla, koji je sklopljen suprotno zakonu oglasi ništavnim.

Podsećamo, za dodelu posla izgradnje hale površine 19.000 metara kvadratnih, koju grad treba da izgradi za potrebe proširenja kapaciteta proizvodnje finske PKC grupe, prijavilo se osam ponuđača. Prilikom javnog otvaranja ponuda, jedna je odmah odbačena kao nepotpuna, a pet je proglašeno neprihvatljivim zbog cene koja je prevazilazila procenjenu vrednost od 773 miliona dinara bez PDV-a. U „trci“ za posao ostala su dva ponuđača, a nakon stručne ocene, komisija Gradske uprave se odlučila za konzorcijum na čijem je čelu beogradska firma „Meta Balkan“. Drugoplasirani je bio konzorcijum čiji je nosilac „ITG“ Smederevo, koji se i žalio na sporvedeni postupak, ukazavši republičkoj komisiji na nekoliko nedostataka koji ozbiljno dovode u pitanje validnost odluke Gradske uprave. „Meta Balkan“ se prema ponudi obavezao da uradi projekat i izgradi halu za ukupno 627,5 miliona dinara bez PDV-a, dok je drugoplasirani konzorcijum ponudom predvideo da će mu za taj posao biti neophodno najmanje 680,4 miliona dinara bez PDV-a.

Koliko brzo će Gradska uprava reagovati na naloge Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki danas nismo uspeli da saznamo. Ipak, rokovi su sve kraći, s obzirom na to da se lokalna samouprava obavezala da halu za finskog investitora završi do kraja godine, od čega zavisi i njihov ostanak u Smederevu i najavljeno otvaranje novih 1.500 radnih mesta do kraja 2016. godine.