Pomoć izbeglicama


02. novembar 2011. DRUŠTVO – Na javne pozive Gradske uprave za pomoć u gradjevinskom materijalu i ekonomskom osnaživanju i osamostavljivanju zahteve su podnela 94 izbegla i interno raseljena lica.

Vrednost pomoći – 6,4 miliona dinara.

Na javne pozive Gradske uprave za pomoć u gradjevinskom materijalu i ekonomskom osnaživanju ukupno su podneta 94 zahteva izbeglih i interno raseljenih lica. Sredstva za pomoć , u ukupnom iznosu od 6 miliona 425 hiljada dinara, obezbedjena su zahvaljujući Vladi i Komesarijatu za izbeglice Republike Srbije.

Za pomoć u gradjevinskom materijalu zahteve je podnelo 50 interno raseljenih lica, a za pomoć kroz ekonomsko osnaživanje i osamostavljivanje 39 izbeglih i interno raseljenih lica. Rok za podnošenje zahteva istekao je 28. oktobra u ponoć, a za preostalih pet lica znaće se za koju su pomoć konkurisali tek pošto komisije otvore koverte. Ukupna vrednost pomoći u gradjevinskom materijalu, koja se odnosi samo na interno raseljena lica, je 3 miliona i 200 hiljada , a pojedinačna bi trebalo maksimalno da iznosi 440 hiljada dinara u bruto iznosu. Pomoć u ekonomskom osnaživanju i osamostavljivanju, za koju su pored interno raseljenih mogla da konkurišu i izbegla lica, ukupno iznosi 3 miliona 225 hiljada dinara, a maksimalna pojedinačna iznosiće 127 hiljada dinara.

Lica koja dobiju pomoć u gradjevinskom materijalu dužna su da ga ugrade u roku koji će biti definisan ugovorom o donaciji, a pošto se kontrolom utvrdi da je upotpunosti ugradjen postaje njihova svojina.

Izvor: Televizija Smederevo