Nedelja štednje


02. novembar 2011. PRIVREDA – U svetu se obeležava Dan štednje , a prva nedelja novembra u Srbiji tradicionalno je posvećena štednji.

Za razliku od prošle godine, kada su se banke za vreme Nedelje štednje utrkivale koja će dati veću kamatu na oročena sredstva, ove godine banke po preporuci NBS nisu povećale kamate, jer bi posledica većih kamata na depozite bila i veća interesna stopa na kredite. Štednja je najbolji izvor finansiranja, ali ne bi trebalo da se kamate naduvavaju, jer su ulozi visoko obezbeđeni. S jedne strane, banke su sigurne i visoko kapitalizovane, a s druge, država garantuje za depozite do 50.000 evra. Ranijih godina banke su u Nedelji štednje bile oslobođene polaganje obavezne rezerve.

U prethodnim godinama ukupna devizna štednja građana u poslovnim bankama u Srbiji je beležila konstantan rast. Izuzetak je 2008. godina, kada je krajem godine zavladala kriza poverenja u kojoj je povučeno blizu milijardu evra devizne štednje. Iako su uočljivi trendovi rasta devizne štednje i dalje se procenjuje da se još bar oko 3 milijarde evra štednje građana nalazi „u slamaricama“.

U Srbiji Nedelja štednje biće u znaku rekordno prikupljenih depozita u bankama od oko 7,5 milijardi evra.

Iako je prema analizama NB u ovoj godini bilo isplativije štedeti u dinarima,nego u evrima I dalje je prisutno nepoverenje u nacionalnu valutu, što pokazuje nizak nivo dinarske štednje , koji je ispod 200 miliona evra.

Izvor: Televizija Smederevo