PatosOFFiranje 10: “Učenje za život” (29. jun)


28. jun 2014. KULTURA – 1. Vođenje kroz izložbu ,,Ko leti vredi” Radoša Antonijevića, 17.00, Galerija savremene umetnosti

Izložba je postavljena u Galeriji savremene umetnosti od 19. juna do 13. jula 2014. Umetnik preispituje medij skulpture i njegove granice tematizujući važne tačke života baveći se aspektima istorije, politike, kulture i društva. Umetničkim postupkom u delu epske prirode susreću se primese komičnog i tragičnog.

2. Predstava za decu ,,U pravu si”, Mali i veliki, Beograd, 18.00, Vinski grad

Autorke: Olivera Milojević i Dušica Blagojević

,,Primećuje se da većina prati pojedince. Junaci ove predstave se susreću sa sledećim pitanjima: Zašto baš ja nisam jedan od tih lidera? Da li sam dovoljno lepa i pametna? Da li sam dovoljno hrabar?… Junaci do kraja otkrivaju prave ljudske vrednosti..” Predstava je nastala iz višemesečnog kreativnog procesa. Temu i tekst su stvorila deca, a vodeteljke procesa finalno uobličile. Deca su sposobna za improvizovanje na sceni, što čini posebnu draž.

3. Predstava za decu ,,Nasilje nema opravdanje” Zijah Sokolović u okviru projekta ,,Teatrom protiv nasilja”, Hrvatska, 19.00, Patoscena

Slični junacima iz video-igrica, mladić i devojka, kao dva arhetipa muškog i ženskog bića, bukvalno vode gledaoce kroz džunglu nasilja u porodici i društvu. Oni su veoma ubedljivo pokazali kako mnogi ljudi nisu ni svesni da su nasilnici i da zlostavljaju slabije od sebe. Ipak, osnovni ton komada nije pesimističan, već poziva na društvenu akciju. „Prestanimo biti žrtve!”, uzvikuju mladi glumci i motivišu publiku na grupnu intervenciju protiv nasilja i odgovornost.

4. Predstavljanje časopisa ,,Lice ulice”, Beograd, 20.30, Etno klub

Magazin Lice ulice izlazi jednom mesečno, u 5.000 primerka, a prodaje se na ulicama i javnim mestima kroz posebno organizovanu mrežu uličnih prodavaca, koju čine pripadnici marginalizovanih grupa. Festival pruža priliku da saznate nešto više o njhovom radu, o prodavcima i o pravom Licu Ulice.

5. Predstava ,,Vremeplov”, LOTREK, Smederevo, 21.00, Patoscena

Predstava je nastala kao rezultat projekta ,,Ostrva” kao pokreta za uključivanje dramskih tehnika u nastavni proces. Učesnici u predstavi su nastavnici iz Smedereva koji su prošli obuku predviđenu ovim programom.