Osnovan katastar nepokretnosti za grad Smederevo


21. septembar 2012. DRUŠTVO – Republički geodetski zavod, Služba za katastar nepokretnosti Smederevo uspešno je završila poslove na osnivanju katastra nepokretnosti za administrativno područje Smedereva, prenosi zvanični sajt grada.

Površina administrativnog područja Smedereva je 48.321 hektar, a sastoji se od 30 katastarskih opština, od kojih je 29 seoskog i jedna gradskog tipa, sa ukupno 140.117 katastarskih parcela.

U postupku osnivanja katastra nepokretnosti formirano je ukupno 52.404 listova nepokretnosti.

Za nekoliko katastarskih opština izrađen je digitalni katastarski plan na osnovu originalnih podataka premera i održavanja premera.

Prvobitni premer u većini katastarskih opština urađen je u “Zoldner” projekciji polarnom i ortogonalnom metodom snimanja u periodu od 1927-1931. godine, a za gradsko područje obnova premera bila je 1975. godine u Gauss-Kriger projekciji.

Sa potvrđivanjem katastarskog operata katastra nepokretnosti, u skladu sa odredbama Zakona o državnom premeru i katastru, prestaju da važe katastar zemljišta i zemljišna knjiga.

Katastar nepokretnosti je osnovan i za područja opština Velika Plana i Smederevska Palanka.

U narednom periodu prioriteti ove službe jesu nastavak radova na izradi digitalnih katastarskih planova, izrada katastra vodova, sređivanje arhivske građe, poboljšanje uslova rada i povećanje efikasnosti održavanja katastra za potrebe građana i pravnih subjekata.

Izvor: ekapija.com